Alumnnätverket - kontaktpolicy

När du registrerar dig i Alumnnätverket rekommenderar vi dig att använda den e-postadress du vill kommunicera via. Det kan handla om att vi vill bjuda in dig till en alumndag, en återträff, ett jubileum eller informera dig om något speciellt. Då och då söker vi mentorer och gästföreläsare.

Magasin och nyhetsbrev

För närvarande erbjuds alla alumner Uppsala universitets magasin och Uppsala universitets e-nyhetsbrev. Våra huvudsakliga kommunikationskanaler är webb och e-post.

Har du frågor?

Om du har frågor om vår kontaktpolicy, alumnverksamheten i övrigt eller alumnnätverket är du välkommen att kontakta info@alumni.uu.se.

Vad har du gjort efter din examen?

Det är värdefullt för oss att få veta vad din studietid har betytt för dig och hur dina erfarenheter och kunskaper har kommit till användning i arbetslivet.

Genom att anmäla dig...

...i Alumnnätverket gör du det möjligt för oss att fortsätta hålla kontakten, men du underlättar också för andra alumner att nå dig. Samtidigt får du själv möjlighet att hitta dina gamla studiekamrater och knyta helt nya kontakter.

Alla uppgifter lagras i vårt accesskyddade system och är bara tillgängliga för behörig personal vid Uppsala universitet. Föreningsadministratörerna har endast access till föreningsmedlemmarnas uppgifter.

Du väljer själv om vilka uppgifter som ska vara synliga för andra alumner. För alumner som ännu inte anmält sig syns bara namn och studieuppgifter.

Du har rätt att när som helst få ut all information som finns registrerad om dig.

Uppsala universitet är en statlig myndighet som lyder under offentlighetsprincipen.