Hantering av personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen

De personuppgifter som du kan välja att lämna i samband med registrering i alumnnätverket är kontaktuppgifter, relationen till Uppsala universitet och kopplingen till föreningar inom alumnnätverket, genomgångna studier vid Uppsala universitet och karriäruppgifter. Personuppgifterna behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Uppsala universitetet är personuppgiftsansvarig.
 
Ändamålet med behandlingen är att bibehålla kontakten och utveckla relationen med universitetets alumner och att kunna kommunicera med dessa via utskick och inbjudningar. För detta behöver vi tillgång till  aktuella kontaktuppgifter, inklusive e-postadress.
 
Medlemskapet gäller tills du själv väljer att utträda. Du kan när du vill dra tillbaka ditt samtycke.

För information om hur universitetet behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, och vart du kan vända dig för att utöva dina rättigheter se http://www.uu.se/om-uu/dataskydd-personuppgifter/. Uppsala universitets dataskyddsombud  nås via denna adress: dataskyddsombud@uu.se

Dina personuppgifter kan komma att delas med våra samarbetspartners såsom Uppsala universitets studentkårer, alumnföreningar, institutioner och avdelningar samt Uppsalas studentnationer.
    
Vi är skyldiga att informera dig om att de personuppgifter som du väljer att göra publika också kommer att kunna ses av alumner i  länder utanför EU.