Donera från USA med skatteavdrag

Det fristående organet American Friends of Uppsala University arbetar i USA för att stödja Uppsala universitet. Som skattebetalare i USA har du möjlighet att göra skatteavdrag på de gåvor som du ger till Uppsala universitet genom American Friends of Uppsala University.

Läs mer på afuu.org.