Stöd Uppsala universitet

Pågående kampanjer för forskning vid Uppsala universitet

Här hittar du exempel på hur du kan stödja forskning vid Uppsala universitet.

Kontakta oss för att utforska fler ändamål.

Nätverket ReAct

Antibiotikaresistens är ett gränslöst hot. I hela världen sker nu en snabb spridning av bakterier som är extremt multiresistenta. Det gör att infektioner som vi tar för givet att vi ska kunna bota åter blir dödliga. Stöd oss i kampen mot antibiotikaresistens. Stöd nätverket ReAct.

Onkolytiska virusfonden

Ett genetiskt modifierat virus som kan söka upp och döda cancerceller? Med din hjälp kan det bli verklighet. Läs mer om Onkolytiska virusfonden.

Osteogenesis imperfecta

Varje år föds barn med Osteogenesis imperfecta, en sjukdom vars främsta tecken är benskörhet. Vi saknar ännu metoder att bota och för många väntar ett liv i svår smärta. Det gör fortsatt forskning oerhört viktig. Dels för att utvärdera effekten av de läkemedel vi känner till, dels för att skapa helt nya behandlingar. Stöd forskningen och bidra till minskat lidande.