Pågående kampanjer för kultur och kulturarv vid Uppsala universitet

Här hittar du exempel på hur du kan stödja kultur och kulturarv vid Uppsala universitet.

Kontakta oss för att utforska fler ändamål.

Stöd Humanistiska teatern

I oktober 2017 öppnade den Humanistiska teatern vid Campus Engelska parken – en mötesplats för bildning och nytänkande med det öppna samtalet som utgångspunkt. Arenan är byggd som en hästskoformad klassisk teater som inbjuder till dialog. Sponsra en stol och var med och bidra till att skapa en ny mötesplats i Uppsala! Ditt bidrag går oavkortat till aktiviteter och verksamhet vid Humanistiska teatern.

Stöd biblioteket

Uppsala universitetsbiblioteks samlingar har en bredd och ålder som gör dem världsunika och därmed har biblioteket också ett ansvar att både bevara dem för kommande generationer och fortsätta bygga på beståndet med äldre och nyare material av historiskt och kulturellt intresse. Till kulturarvsmaterialet räknas äldre tryck, handskrifter, bilder, kartor och musikalier. Biblioteket har under snart 400 år samarbetat med vänner och välgörare för att skapa unika förutsättningar för att bevara, utveckla och sprida vetenskap, kunskap och kulturarv. Stöd biblioteket du också!

Läs krönikan "Släpp lös samlingarna!" av Lars Burman, överbibliotekarie vid Uppsala universitetsbibliotek, om hur digitalisering av kulturarvssamlingar kan leda till ny och spännande forskning.