Stöd Uppsala universitet

Stöd forskningen – bidra till minskat lidande

Stöd Barbro Olssons stiftelse för forskning inom Osteogenesis imperfecta

Varje gåva, stor som liten, gör nytta i arbetet med att hitta en botande behandling och att minska lidandet i Osteogenesis imperfecta.
Tack för ditt stöd!

Sätt in ditt bidrag
Bankgiro: 5080-1794
Kontohavare: Uppsala universitets stiftelseförvaltning Ek förening
Märk din insättning: Förnamn Efternamn Stiftelse 91176

Läs mer om stiftelsen på Akademiförvaltningens webbplats: www.uaf.se