Stöd Uppsala universitet

Stöd ReAct i kampen mot antibiotikaresistens

Antibiotika räddar liv över hela världen varje dag. Om vi inte överbryggar svårigheterna att ta fram nya antibiotika och ser till att de görs tillgängliga globalt kommer antibiotikaresistensen att fortsätta vara ett av de största hoten mot hela världens sjukvård. Nätverket ReAct är en väckarklocka kring hotet från den snabbt växande antibiotikaresistensen.

Nätverket ReAct behöver ditt stöd

ReActs vision är att alla ska ha tillgång till effektiv behandling av bakteriella infektioner. Använd formuläret här nedanför för att skänka en liten eller stor gåva. Varje gåva gör nytta i arbetet med de akuta problemen kring antibiotikaresistens.

Var med och bidra till vårt arbete! Var med och stöd ReAct!

Otto Cars, grundare av det internationella nätverket ReAct och seniorprofessor i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet

Ge ett bidrag

Antibiotikaresistens – ett gränslöst hot

I hela världen sker nu en snabb spridning av bakterier som är extremt multiresistenta. Det gör att infektioner som vi tar för givet att vi ska kunna bota åter blir dödliga. Det gäller till exempel blodförgiftning och lunginflammation.

Antibiotikaresistensen slår hårdast mot fattiga länder, med begränsad tillgång till rent vatten och avlopp, mediciner och hälsovård. I många delar av världen är den största utmaningen fortfarande att säkra tillgång till mediciner. De flesta dödsfall i lunginflammation för barn under fem år beror på bristande tillgång till effektiva antibiotika.

Antibiotikaresistens är ett gränslöst hot som ingen enskild nation kan hantera ensam. Frågan kan inte heller längre anses som begränsad till hälso- och sjukvårdssektorn eftersom konsekvenserna också kan får stora återverkningar på hela samhällsekonomin och den globala utvecklingen.

Trots att problemet accelererar saknas fortfarande samordning och ledarskap. Det internationella nätverket ReAct skapades för att göra antibiotikaresistens och dess konskevenser synliga i den globala debatten och därmed påverka regeringar, Världshälsoorganisationen (WHO), läkemedelsindustrin och andra viktiga aktörer.

– Vi ser hur världen nu börjar vakna upp och inser hur allvarligt hotet från spridning av antibiotikaresistens är, men det är väldigt sent, säger Otto Cars.  Nu fokuserar vi på att stödja länder och organisationer som vill arbeta med frågan, men fortsätter samtidigt vårt globala påverkansarbete. ReAct har skapat ett verktyg som innehåller konkreta förslag och erfarenheter som vi samlat på oss genom åren, och som nu kan komma världen till godo.

Läs Uppsala universitets nyhetsartiklar om antibiotikaresistens

Mer information på reactgroup.org