Stipendiefonder för utländska studenter

Öppna dörrarna för fler internationella studenter!

Universitetet behöver studenter från alla delar av världen. Vi vill att de bästa förmågorna ska vara verksamma vid Uppsala universitet, oavsett var i världen de kommer ifrån. Efter examen blir de våra ambassadörer runtom i världen. Vi har mycket att lära ut, men också mycket att lära från andra.

År 2011 infördes studieavgifter för Masterstudenter från länder utanför EU/EES och Schweiz. Målsättningen var att Sverige skulle konkurrera med hjälp av utbildningarnas kvalitet, inte genom att erbjuda kostnadsfri utbildning. Ett oönskat resultat blev dock en kraftig minskning av antalet internationella masterstudenter från länderna utanför EU.

Uppsala universitet satsar därför på att öka antalet stipendier till de studenter som måste betala avgift. För närvarande kostar en tvåårig masterutbildning 200 000 kronor vid de humanistiska och samhällsvetenskapliga fakulteterna och nära 300 000 kronor vid den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten och den medicinska och farmacutiska fakulteten. Till detta tillkommer förstås kostnaden för kost och logi samt resor med mera för studenterna.

Utan stipendium är det i stort sett omöjligt för akademiskt framstående men mindre bemedlade studenter att komma till Uppsala. Även ett mindre stipendium kan motivera andra excellenta studenter att välja att slutföra utbildningen vid Uppsala universitet.

Var med och bidra till att fler internationella studenter kan komma till Uppsala för att studera!

Kontakta oss om du har frågor eller idéer om hur just du kan bidra.

Så kan du ge en gåva

“Det är mitt sätt att ge någonting tillbaka”

”Det kändes självklart att det var till Uppsala universitet
donationen skulle gå. Här har jag ju fått så mycket”,
säger John Colonias.

Tack vare en donation på 100 000 dollar har en ny stipendiefond för forskarstudenter vid institutionen för fysik och astronomi inrättats. Fonden ska dela ut ett stipendium per år till en forskarstudent av företrädesvis grekiskt ursprung. Colonias-Jansson stiftelsen har tillkommit genom en donation från John Colonias. Han disputerade i fysik vid Uppsala universitet 1980 och vill genom stipendiefonden bidra till att studenter, som liksom han själv har grekiskt ursprung, kan genomföra sin forskarutbildning vid Uppsala universitet.

Hur är det att vara internationell masterstudent i Uppsala?

Höstterminen 2017 antog Uppsala universitet 1 047 avgiftsbetalande masterstudenter från länder utanför EU/EES och Schweiz. Läs hur två av dem har det i Uppsala och om deras framtidsplaner:

José Ramón Bárcenas Walls

José Ramón Bárcenas Walls, stipendiat från Monterrey i Mexico, går andra terminen på masterprogrammet i molekylär medicin och drömmer om att bli forskningschef på ett life-science-företag.

Nguyen Ha

Nguyen Ha, stipendiat från Vietnam, går andra terminen på masterprogrammet i freds- och konfliktvetenskap och vill fortsätta med forskarutbildning och doktorsexamen.