Stöd U-CAN

Begreppet cancer innefattar mer än två hundra sjukdomar som alla orsakas av att celler växer okontrollerat. Under de senaste decennierna har antalet cancerpatienter som botas ökat. Cancerbehandlingar försvåras tyvärr av att sjukdomen yttrar sig mycket olika för olika patienter. Det är därför viktigt att framtidens behandling utformas så att den är avpassad för den enskilda patientens cancersjukdom.

U-CAN samlar in och organiserar prov som tas från patienter före, under och efter cancerbehandling, men också patientinformation och röntgenbilder. Materialet används för att utveckla bättre diagnostik och bättre karaktärisera olika tumörsjukdomar. U-CAN utvecklar och utvärderar också nya mediciner och andra nya behandlingsmetoder, samt undersöker vad som gör att en behandling fungerar eller inte.

Läs mer om U-CAN

Läs folder om U-CAN

Läs nyhetsartiklar från Uppsala universitet om U-CAN

Välkommen att stödja U-CAN!
Kontakta Tobias Sjöblom, programsamordnare för U-CAN eller Thomas Fredengren, Development Office, för att diskutera hur just du kan bidra.

Så kan du ge en gåva