Pågående kampanjer för utbildning vid Uppsala universitet

Här hittar du exempel på hur du kan stödja utbildning vid Uppsala universitet.

Kontakta oss för att utforska fler ändamål.

Öppna dörrarna för fler internationella studenter!

Universitetet behöver studenter från alla delar av världen. Vi vill att de bästa förmågorna ska vara verksamma vid Uppsala universitet, oavsett var i världen de kommer ifrån. Vi har mycket att lära ut, men också mycket att lära från andra. Nu satsar Uppsala universitet på att öka antalet stipendier till de studenter som måste betala avgift. Läs mer om stipendiefonder för utländska studenter