Student

Bostad och ekonomi

Funderar du på hur du ska finansiera dina studier? Du kan bland annat söka lån, studiemedel eller bostadsbidrag. Du kan även söka stipendier.

Sök stipendier

Som studerande eller forskare vid Uppsala universitet har du möjlighet att söka en mängd stipendier.

Se lediga stipendier

Lån och bidrag för studenter

  • Studiemedel: Det vanligaste sättet att finansiera sina studier är med statliga studiemedel som består av en lånedel och en bidragsdel. Studiemedel kan du söka via CSN.
  • Bostadsbidrag: Som student kan du ha rätt till bostadsbidrag. Bostadsbidrag söker du via Försäkringskassan.
  • Lån genom kår och nation: Det går att låna pengar genom Uppsala studentkår. Många nationer erbjuder också olika typer av lån.

Din ekonomi som student

Hitta billigare kurslitteratur!

1. Köp böcker i andra hand.
2. Ta möjligheten att låna kurslitteratur eller använda läsplatser på biblioteken.