Student

Kreativa mötesplatser för forskning och utbildning

Uppsala universitet har ett drygt tiotal forsknings- och utbildningscentrum med olika inriktningar. Här stimuleras forskning och utbildning i mötet mellan olika perspektiv. Här samsas och utvecklas forskning och utbildning i kreativa miljöer. Här möts studenter, lärare och forskare och får nya insikter i föreläsningssalar och seminarierum, i korridorer och i fikarummet.