Student

Campuskort

Uppsala universitet inför ett nytt campuskort – ett obligatoriskt passerkort för universitetets samtliga campus.

Den som läser på distans och som vistas i universitetets lokaler endast under enstaka dagar behöver dock inte kvittera ut något campuskort. De nya campuskorten används precis som dagens grå passerkort och kortet kommer initialt att innehålla samma funktioner.

Den 18:e januari 2017 upphör passerkort av den gamla typen att gälla. Skaffa kortet så snart du kan.

Instruktioner om hur du kan få ett campuskort skickas via e-post. För att hämta ut ett campuskort behöver du kunna visa godkänd ID-handling och ha en aktuell kursregistrering. Är du ny student måste du ha en aktuell registrering och aktiverat ditt användarkonto vid Uppsala universitet för att få mejl med instruktionerna. Du behöver sedan kontinuerligt förse ditt campuskort med en giltighetsmarkering. 

Successivt kommer nya funktioner att kopplas till kortet, till exempel att kunna använda kortet som lånekort vid universitetsbiblioteket. De nya korten inkluderar även foto på kortinnehavaren och kan tydligare knytas till person. Campuskortet är inte ett ID-kort i traditionell bemärkelse, men kan användas vid Uppsala universitet som en intern legitimation.

Varför införs campuskortet?

Universitetets lokaler är inte offentliga, men av praktiska skäl hålls stora delar av dessa öppna under en stor del av dygnet. Riskanalyser har på ett tydligt sätt visat på ett flertal risker kopplade till obehörigt tillträde till universitetets lokaler. Ett kort som visar på att de som vistas i våra lokaler verkligen har behörighet bidrar till ökad trygghet. Flertalet lärosäten i Sverige har redan infört campuskort.

Om du har ett kort av den äldre typen

De passagerättigheter du har på ditt passerkort idag kopplas automatiskt till ditt campuskort. Däremot måste du själv se till att det nya kortet fungerar för kopiering och utskrift.

Det är viktigt att du ersätter det gamla passerkortet med det nya campuskortet; den 18 januari slutar de gamla korten att fungera.

Behandling av personuppgifter i passersystemet

Information rörande behandling av personuppgifter i Uppsala universitets säkerhetssystem regleras av personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Uppgifter om dig som behandlas är identitetsuppgifter som namn, personnummer, kurs och adress. Du har rätt att efter begäran få ta del av de personuppgifter, som vi har registrerat om dig.

Kontakt och support

Kontakta servicefunktionen på ditt campus om du har frågor om kortet.

Vid tekniska problem, kontakta Servicedesk, telefon 018-471 44 00.

Om du tappar bort ditt campuskort ska du spärra det snarast möjligt. Du kan själv spärra ditt kort genom att logga in på ditt användarkonto. Du kan också vända dig till servicefunktionen på ditt campus för att få hjälp med att spärra kortet.

Mer information om campuskortet hittar du på universitetets sidor för anställda.