Student

Ansökan om examensbevis och kursbevis

Nu har vi påbörjat förberedelserna inför övergången från Uppdok till Nya Ladok. Det innebär att examensansökan på Studentportalen har stängt. 

Från den 11 oktober, när Nya Ladok öppnar, kommer det att gå att ansöka om examen i det nya systemet.

Examensbevis och kursbevis är dokument som visar att du uppfyllt kraven för en viss examen eller kurs. Examensbevis utfärdas normalt vid det universitet eller den högskola där du läst den sista kursen som ska ingå i examen. 

Examensbevis på svenska och engelska

Examensbevisen är utfärdade på svenska och engelska. Till examensbeviset hör också en engelskspråkig beskrivning av din examen, ett Diploma Supplement (se exempel på Diploma Supplement). Både examensbevis och Diploma Supplement utfärdas utan kostnad. 

Hur får jag mitt examensbevis?

Examensbevisen skickas ut med rekommenderad post och hämtas, personligen, på postutlämningsställe. Kom ihåg att du måste uppvisa legitimation vid uthämtande.

Examensbeviset kan också hämtas på Servicecenter på Dag Hammarskjölds väg 7 i Uppsala. Skriv i så fall i din ansökan att du vill hämta ut beviset på Studentservice och ange tydliga kontaktuppgifter så vi kan nå dig när beviset är klart. Även när du hämtar ut ditt examensbevis på Servicecenter ska ID-handling uppvisas.