Huvud- och biområden

En generell examen ska alltid omfatta ett huvudområde och en kandidatexamen även minst ett biområde. Här nedan anges vilka områden som kan utgöra huvud- respektive biområde i vilken examen.

Om ett huvudområde upphör kan ett examensbevis under vissa förutsättningar ändå utfärdas. Kontakta Examensenheten för mer information.

Huvudområden i kandidat-, magister- eller masterexamen

K:   kan utgöra huvudområde i kandidatexamen
Mg: kan utgöra huvudområde i magisterexamen
Ms: kan utgöra huvudområde i masterexamen
H:   kan utgöra inriktning i högskoleexamen

Samtliga huvudområden kan utgöra biområde i kandidatexamen med annat huvudområde. Se även biområden nedan.

 • ABM (Archive, Library and Museum Studies) Mg Ms
 • Antikens kultur och samhällsliv (Classical Archaeology and Ancient History) K Mg Ms
 • Arkeologi  (Archaeology) K Mg Ms
 • Arkeologi med inriktning mot osteologi (Archaeology with focus on Osteology) K
 • Barn- och ungdomsvetenskap (Child and Youth Studies) K Mg Ms
 • Bibelvetenskap (Biblical Exegesis) K Mg Ms
 • Bioinformatik (Bioinformatics) Mg Ms
 • Biologi (Biology) K Mg Ms
 • Biomedicin (Biomedicine) K Mg Ms
 • Biomedicinsk laboratorievetenskap (Biomedical Laboratory Science) K Mg Ms
 • Datavetenskap (Computer Science) K Mg Ms
 • Demokratiutveckling (Developing Democracy) Mg
 • Didaktik (Curriculum Studies) K Mg Ms
 • Digitala medier (Digital Media) Mg Ms
 • Digital humaniora (Digital Humanities) Mg Ms (fr.o.m. ht 2019)
 • Egyptologi (Egyptology) K Mg Ms (Mg och Ms fr.o.m. ht 2020)
 • Ekonomisk historia (Economic History) K Mg Ms
 • Energiteknik (Energy Technology) H Mg Ms
 • Engelska (English) K Mg Ms
 • Entreprenörskap (Entrepreneurship) Mg
 • Estetik (Aesthetics) K Mg Ms
 • Estniska (Estonian) K
 • Etnologi (Ethnology) K Mg Ms
 • Euroasiatiska studier (Eurasian Studies) Mg Ms
 • Euroculture (Euroculture) Mg Ms
 • Farmaceutisk kemi (Pharmaceutical Chemistry) K
 • Farmaceutisk vetenskap (Pharmaceutical Sciences) K Mg Ms
 • Finansiell matematik (Financial Mathematics) Mg Ms
 • Finska (Finnish) K
 • Finsk-ugriska språk (Finno-Ugric Languages) Mg Ms
 • Folkhälsovetenskap (Public Health) K Mg Ms
 • Forensisk vetenskap (Forensic Science) Mg Ms
 • Franska (French) K
 • Freds- och konfliktkunskap (Peace and Conflict Studies) K Mg Ms
 • Fysik (Physics) K Mg Ms
 • Fysioterapi (Physiotherapy) K Mg
 • Företagsadministration (Business Administration) Mg
 • Företagsekonomi (Business Studies) K Mg Ms
 • Förintelse- och folkmordsstudier (Holocaust and Genocide Studies) Mg Ms
 • Förnybar elproduktion (Renewable Energy Production) Mg Ms
 • Genusvetenskap (Gender Research) K Mg Ms
 • Geografi (Geography) K Mg Ms
 • Geovetenskap (Earth Science) K Mg Ms
 • Global hälsa (Global Health) Mg Ms
 • Global miljöhistoria (Global Environmental History) Mg Ms
 • Grekiska (Greek) K
 • Grekiska och bysantinologi (Greek and Byzantine Studies) Mg Ms
 • Handelsrätt (Commercial Law) K Ms
 • Historia (History) K Mg Ms
 • Hållbar destinationsutveckling (Sustainable Destination Development) Mg Ms
 • Hållbar energiomställning (Sustainable Energy Transition) K
 • Hållbar utveckling (Sustainable Development) Mg Ms
 • Idé- och lärdomshistoria (History of Science and Ideas) K Mg Ms
 • Inbyggda system (Embedded Systems) Mg Ms
 • Indologi (Indology) K Mg Ms
 • Industriell projektledning (Project Management in Engineering) Mg
 • Industriell teknik (Industrial Engineering and Management) K Mg Ms
 • Infektionsbiologi (Infection Biology) Ms
 • Informationssystem (Information Systems) K Mg Ms
 • International Humanitarian Action (International Humanitarian Action) Mg Ms
 • Iranska språk (Iranian Languages) K Mg Ms
 • Italienska (Italian) K
 • Kemi (Chemistry) K Mg Ms
 • Kinesiska (Chinese) K Mg Ms
 • Klinisk farmaci (Clinical Pharmacy) Mg
 • Konstvetenskap (Art History) K Mg Ms
 • Kostvetenskap (Food Science and Nutrition) K Mg Ms
 • Krisberedskap (Crisis Management) Mg
 • Kulturantropologi (Cultural Anthropology) K Mg Ms
 • Kulturgeografi (Social and Economic Geography) Mg Ms
 • Kulturvård (Conservation) H K Mg Ms
 • Kvalitetsteknik (Quality Technology) H
 • Kyrko- och missionsstudier (Studies in Church and Mission) K Mg Ms
 • Latin (Latin) K Mg Ms
 • Lingvistik (General Linguistics) K Mg Ms
 • Litteraturvetenskap (Literature) K Mg Ms
 • Logopedi (Speech and Language Pathology) Mg Ms
 • Läkemedelsanvändning (Drug Management) Mg Ms
 • Läkemedelsutveckling (Drug Discovery and Development) Mg Ms
 • Matematik (Mathematics) K Mg Ms
 • Medicin/fysiologi (Medicine/Physiology) Mg Ms
 • Medicinsk nuklidteknik (Medical Nuclide Techniques) Mg Ms
 • Medicinsk vetenskap (Medical Science) K Mg Ms
 • Medie- och kommunikationsvetenskap (Media and Communication Studies) K Mg Ms
 • Miljövetenskap (Environmental Science) K
 • Molekylär bioteknik (Molecular  Biotechnology) Mg Ms
 • Molekylär medicin (Molecular Medicine) Mg Ms
 • Musikvetenskap (Musicology) K Mg Ms
 • Mångfaldsstudier (Gender and Ethnic Studies) Ms
 • Människa-datorinteraktion (Human-Computer Interaction) K Mg Ms
 • Mänskliga rättigheter (Human Rights) Mg Ms
 • Nationalekonomi (Economics) K Mg Ms
 • Nordostasienkunskap (North East Asian Studies) K
 • Osteologi (Osteology) H
 • Pedagogik (Education) K Mg Ms
 • Pedagogiskt ledarskap (Educational Management) Mg Ms
 • Polska (Polish) K
 • Praktisk filosofi (Practical Philosophy) K Mg Ms
 • Programvaruteknik (Software Engineering) H
 • Psykologi (Psychology) K Mg Ms
 • Public Management (Public Management) Ms
 • Radiografi (Radiography) K Mg Ms
 • Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap (History and Social Sciences of Religion) K Mg Ms
 • Renässansstudier (Renaissance Studies) H K
 • Reproduktiv hälsa (Reproductive Health) Mg Ms
 • Retorik (Rhetoric) K Mg Ms
 • Romanska språk (Romance Languages) Mg Ms
 • Ryska (Russian) K
 • Ryska som fackspråk Mg Ms (fr.o.m. ht 2019)
 • Rättsvetenskap (Legal Science) Mg Ms
 • Samhällsbyggnads- och fastighetsvetenskap (Built Environment and Land Law) K (fr.o.m. ht 2019)
 • Samhällsgeografi (Social and Economic Geography) K
 • Semitiska språk (arabiska, arameiska/syriska, assyriologi, hebreiska) (Semitic Languages) K Mg Ms
 • Serbiska/kroatiska/bosniska (Serbian/Croatian/Bosnian) K
 • Skandinavistik (Scandinavian Studies) Mg Ms
 • Slaviska språk (Slavic Languages) Mg Ms
 • Socialpsykologi (Social Psychology) K Mg
 • Socialt arbete (Social Work) K Mg Ms
 • Sociologi (Sociology) K Mg Ms
 • Spanska (Spanish) K
 • Specialpedagogik (Special Education) Mg Ms
 • Speldesign (Game Design) H K Mg Ms (Mg och Ms fr.o.m. ht 2019)
 • Språkteknologi (Language Technology) K Mg Ms
 • Statistik (Statistics) K Mg Ms
 • Statskunskap (Political Science) K Mg Ms
 • Svenska (Swedish) K Mg Ms
 • Svenska som andraspråk (Swedish as a Second Language) K Mg Ms
 • System i teknik och samhälle (Sociotechnical Systems) K
 • Teknik (Technology) K Mg Ms
 • Teoretisk filosofi (Theoretical Philosophy) K Mg Ms
 • Textilvetenskap (Textile Studies) K Mg
 • Tillämpad beräkningsvetenskap (Computational Science) Mg Ms
 • Tillämpad bioteknik (Applied Biotechnology) Mg Ms
 • Tros- och livsåskådningsvetenskap (Studies in Faiths and Worldviews) K Mg Ms
 • Turkiska (Turkish) K
 • Turkiska språk (Turkic Languages) Mg Ms
 • Tyska (German) K Mg Ms
 • Urbana studier (Urban Studies) Mg Ms
 • Utbildningssociologi (Sociology of Education) K Mg Ms
 • Utbildningsvetenskap (Educational Sciences) K Mg Ms
 • Utvecklingsstudier (Development Studies) K Mg Ms
 • Vindkraftprojektering (Wind Power Project Management) K Mg Ms
 • Vårdvetenskap (Caring Sciences) K Mg
 • Östeuropakunskap (East European Studies) K
 • Översättning (Translation) Mg Ms


Biområden i kandidatexamen

Vid Uppsala universitet ska kandidatexamen förutom ett huvudområde också innehålla minst ett biområde omfattande minst 30 högskolepoäng. Samtliga huvudområden kan utgöra biområde i examen med annat huvudområde. Därutöver kan även följande områden utgöra biområde:

 • Arabiska (Arabic)
 • Arameiska/syriska (Aramaic/Syriac)
 • Assyriologi (Assyriology)
 • Bulgariska (Bulgarian)
 • Databasteknik (Database Technology)
 • Gestaltning i konvergerande medier (Expression in Convergent Media)*
 • Hebreiska (Hebrew)
 • Hållbar utveckling (Sustainable Development)
 • Jämförande indoeuropeisk språkforskning (Comparative Indo-European Language Studies)
 • Keltiska språk (Celtic Languages)
 • Kommunkunskap med socialpolitik (Local Government and Social Politics)
 • Kurdiska (Kurdish)
 • Liberal Arts (Liberal Arts)
 • Mellanösternstudier (Middle Eastern Studies)
 • Persiska (Persian)
 • Samiska (Saami)
 • Specialpedagogik (Special Education)
 • Swahili (Swahili)
 • Svenska för utländska studerande (Swedish for Foreign Students)
 • Tidiga språk och kulturer (Ancient languages and cultures)
 • Ungerska (Hungarian)
 • USA-kunskap (American Studies)
 • Yrkesrelaterad religionsvetenskap (Professional Oriented Religious Studies)

* Gestaltning i konvergerande medier kan utgöra biområde för studenter antagna senast vårterminen 2013 eller antagna från och med höstterminen 2016.

Till sidans topp