Student

Examen efter samgåendet Uppsala universitet och Högskolan på Gotland

Efter samgåendet mellan Uppsala universitet och Högskolan på Gotland fanns övergångsbestämmelser som i vissa fall gav studenter som studerat vid Högskolan på Gotland före den 1 juli 2013 möjlighet att ta ut examen enligt regelverket vid Högskolan på Gotland. Dessa gällde endast fram till och med 2017-12-31 och är inte giltiga längre.