Programvaror utan kostnad

Genom universitetets samarbete med Microsofts Dreamspark kan du använda de flesta Microsoftprogramvaror utan kostnad. Officeprogrammen ingår dock inte. IT- eller pedagogisk personal får installera programvaran på valfritt antal servrar, persondatorer och media i universitetets lokaler.

Du får använda programvaran endast

  1. för att utveckla, stödja, genomföra, eller ta kurser, laborationer eller utbildningsprogram som anordnaren erbjuder
  2. för icke-kommersiell forskning för universitetets räkning,
  3. för att utforma, utveckla, testa och demonstrera programvaror för ovan nämnda ändamål

Anordnaren får inte använda programvaran för kommersiella ändamål eller för att utveckla eller underhålla universitetets administrativa funktioner eller IT-system.

Mer om Dreamspark.