Student

Utskrifter och kopiering

Vid Uppsala universitet finns gemensamma utskrifts- och kopieringssystem för studenter och anställda med vilka du kan skriva ut, kopiera och skanna in dokument. Läser du i Uppsala är det utskrifts- och kopieringssystemet eduPrint som används. Läser du på Campus Gotland finns ett utskriftssystem i samarbete med Koneo AB.

Gå till Campus Gotlands webbplats och läs om utskriftssystemet i Visby. Läs nedan om utskriftssystemet i Uppsala.

Utskriftssystemet eduPrint ersätter Korint under hösten 2017.

eduPrint

Utskriftssystemet eduPrint kan användas både av dig som har ett aktivt studentkonto på Uppsala universitet och av dig som inte har det. Studenter betalar dock ett lägre pris för sina utskrifter än den som inte är student. Det smidigaste sättet att betala för dina utskrifter är att koppla ett PayEx-konto till utskriftskontot. Om du inte redan har ett PayEx-konto finns instruktioner här nedanför för hur du skaffar ett. Om du av någon anledning inte kan skaffa ett PayEx-konto kan du köpa utskriftskuponger i de flesta av universitetets receptioner för att fylla på ditt utskriftskonto.

Med ditt campuskort loggar du smidigt in på skrivarna efter en enkel registreringsprocedur vid den första skrivare du går till. Du kan använda alla student- och biblioteksdatorer på campus för att göra utskrifter, och även din egen dator, mobiltelefon eller surfplatta.

Observera att du måste vara ansluten till universitetets fasta nätverk eller till eduroam för att kunna använda eduPrint och eduPrint-portalen. Du når dem inte hemifrån eller på UpUnet-S.

Hur fungerar eduPrint?

Utskriftssystemet tillämpar så kallat ”FollowPrint”, det vill säga utskrifterna sänds till en central utskriftskö. Det innebär att istället för att skriva ut direkt till en vald skrivare, lagrar eduPrint utskriften tills du själv väljer vilken skrivare som ska användas. När du gör din utskrift reserveras beloppet automatiskt på ditt PayEx-konto om du har ett sådant kopplat.

Kom igång

För att komma igång behöver du logga in i eduPrint-portalen och registrera antingen ett PayEx-konto eller en utskriftskupong som kan köpas på de flesta av universitetets campusreceptioner. Du loggar in i eduPrint-portalen med ditt student-id och lösenord A.

Skapa PayEx-konto

Logga in i eduPrint-portalen

När det är gjort kan du välja mellan två olika eduPrint-skrivare för att skriva ut. Den första består av en utskriftsklient och en skrivardrivrutin, den andra är en variant av AirPrint-skrivare som även fungerar med mobiltelefoner och surfplattor. Skrivaren med klient har fler valmöjligheter när du skriver ut, medan AirPrint-skrivaren bara har de grundläggande funktionerna, som färgval och pappersstorlek. På grund av problem med hanteringen av svartvita utskrifter från dator rekommenderas tills vidare att AirPrint-skrivaren bara används med mobiltelefoner och surfplattor.

Se guider för klient-skrivaren och för AirPrint-skrivaren

När du skickat utskriften från datorn går du till valfri eduPrint-skrivare och loggar in med ditt Campuskort eller med student-id och lösenord A för att hämta dina utskrifter. Utskrifter som inte hämtas ut försvinner efter tre dygn och debiteras inte.

Prislista

Priser för studenter i kronor inklusive moms per utskriven sida för att kopiera och skriva ut.

A4 s/v A4 färg A3 s/v A3 färg
enkelsidigt 0,40 0,80 0,70 1,60
dubbelsidigt 0,30 0,70 0,60 1,40

Skanning är tills vidare kostnadsfri.

Korint

För att använda utskriftssystemet Korint krävs det att du har ett aktivt studentkonto på Uppsala universitetet. Du behöver också ett PayEx-konto som är kopplat till Korint för att betala utskrifterna genom en online-lösning och helst ett passerkort för att enkelt kunna logga in på maskinerna. Du kan använda alla publika datorer på campus för att göra utskrifter.

Hur fungerar Korint?

Utskriftssystemet tillämpar så kallat ”FollowPrint”, det vill säga utskrifterna sänds till en central utskriftskö. Det innebär att istället för att skriva ut direkt till en vald skrivare, så lagrar Korint utskriften tills du själv väljer vilken skrivare som ska användas. När du gör din utskrift så reserveras beloppet automatiskt på ditt PayEx-konto.

Kom igång

För att komma igång behöver du ett PayEx-konto som du registrerar i Korint.

  • Gå till PayEx webbsida för att skapa ett PayEx-konto. Du får mejl med en verifikationskod till det mejlkonto som du registrerade hos PayEx.
  • Ange verifikationskoden för att slutföra registreringen.
  • Gå sedan till Korints webbsida och logga in med din användaridentitet och lösenord som du har fått från Uppsala universitetet och registrera PayEx-kontot i Korint.
  • Nu kan du börja använda Korint och skriva ut, kopiera och skanna dina dokument.

Skapa PayEx-konto

Registrera kontot i Korint

När som helst kan du sätta in pengar på ditt PayEx-konto via bank, kreditkort eller värdebevis som du köper på till exempel Pressbyrån, minst 100 kronor.

För att enkelt logga in på en skrivare rekommenderar vi att du registrerar ditt passerkort i Korintmaskiner. Passerkort kan du få via receptionen på det campus där du studerar.

  • Gå till en Korint-maskin och visa (svep) kortet vid etiketten "Place card here".
  • Då kortet fortfarande är okänt för Korint kommer Korint-maskinen att svara med "User ID is incorrect...". Tryck "OK" och du erhåller en pappersutskrift med en registreringskod och en beskrivning hur du ska göra för att registrera kortet.

Att skriva ut

För att skriva ut loggar du in på valfri ut-enhet med passerkortet, nyckelbricka eller genom att knappa in dina inloggningsuppgifter. Om du inte skriver ut dokumenten inom 24 timmar tas de bort automatiskt och det reserverade beloppet förs tillbaka till ditt PayEx-konto. Bara de utskrifter som skrivs ut kommer att debiteras. 

Prislistor

Priser per sida i SEK inklusive moms.

A4 s/v A4 färg A3 s/v A3 färg
Utskrift enkelsidigt (simplex) 0,70 1,11 1,15 1,97
dubbelsidigt (duplex) 0,61 1,02 1,03 1,84
Kopiering enkelsidigt (simplex) 0,70 1,11 1,15 1,97
dubbelsidigt (duplex) 0,61 1,02 1,03 1,84
Skanning 0,00 0,00 0,08 0,08

  

Om du har förlorat ditt kort

För att förhindra missbruk av förlorat kort måste du avregistrera kortet. Vänd dig sedan till din reception/intendentur för att få ett nytt passerkort. Du har själv betalningsansvaret för transaktioner gjorda med förlorat kort.

Avregistrera kort

Support

servicedesk@uu.se
018-471 44 00
eduPrint självservice

PayEx kundtjänst och support

kundtjanst.solutions@payex.se
0498-20 20 27

Fel på en eduPrint-maskin

Vid fel på en eduPrint-maskin, om papperspåfyllning behövs, etcetera: kontakta receptionen/intendenturen.