Student

Information om Minor Field Studies

  • Datum: 23 maj, kl. 16.00–17.30
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Rum: 2001 Ångström, Lägerhyddsvägen 1, Hus 2, markplan.
  • Föreläsare: Jonathan Schalk
  • Webbsida
  • Kontaktperson: Jonathan Schalk
  • Studentevenemang

Som student vid Uppsala universitet kan du ansöka om MFS-stipendium för fältstudier som du sedan kan ta med i din examen. Kom och hör mer om dina möjligheter!