Student

Ansök om att bli mentor

Vet du att du som student som läst ett par terminer kan bli mentor åt en student som behöver det stödet? Det är ett givande, meriterande och avlönat extra arbete! För att kunna åta dig ett uppdrag som mentor bör du ha god studievana och god förmåga att planera och strukturera dina egna studier.

Mentorstödet ges till studenter med en funktionsnedsättning där man har ett behov att få verktyg och strategier för att kunna planera sina studier på egen hand. Mentorn och studenten läser vanligtvis liknande ämnesområde, men det är alltid studentens behov som styr och som avgör hur matchningen mot mentor görs.  

Uppdraget som mentor

Att vara mentor kan till exempel handla om att hjälpa till att sortera och prioritera bland olika uppgifter, att tydliggöra scheman och navigera i Studentportalen, att sätta upp delmål och stämma av hur tidsplaneringen fungerar. Om du blir antagen som mentor får du en introduktionsutbildning då vi berättar mer om vad som ingår i uppdraget och du får även tips på studieteknik relaterat till uppdraget som mentor. Efter slutförd utbildning ingår du i vår mentorspool och kommer att kunna matchas med en eller flera studenter. 

Omfattningen på uppdraget är en timme i veckan per student. Arvodet är 120 kr/timme (plus 12 % semesterersättning).

Under terminen erbjuds även de som valts ut till vår mentorspool en föreläsning om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa samt tillfälle till diskussion och handledning. När du varit mentor kan du få ett intyg som styrker detta av universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Ansök så här

Mejla din intresseanmälan att vara mentor till mentorskoordinator@uadm.uu.se. Ange följande i ansökan:

  • Namn
  • Utbildning
  • Antal terminer vid Uppsala universitet (eller andra universitet)
  • Om du varit mentor tidigare
     

Välkommen med din ansökan!

Jakob

Jakob Forslin har tidigare läst Ekonomie kandidatprogrammet vid Uppsala universitet och läser nu kurser i ryska. Hösten 2014 fick han reda på att universitetet sökte mentorer via ett mejl från mentorssamordnaren vid Uppsala universitet. Eftersom det lät som ett intressant uppdrag anmälde han sig som intresserad och har sedan dess varit mentor.

Jakob uppskattar att han lägger 1-2 timmar i snitt per vecka på sitt mentorsuppdrag. 

- Jag och mentorseleven ses vanligtvis en gång i veckan och lägger upp en planering tillsammans. Vi går igenom hennes schema och deadlines och ser till att plugget struktureras upp på bästa möjliga sätt.

Till andra som ska bli mentorer ger han rådet att se personen i fråga och dennes behov.

- Alla människor är olika och det är upp till dig som mentor att vara personlig och hjälpa studenten på det sätt som passar denne bäst.

Det bästa med att vara mentor tycker Jakob är att känna att han hjälper och skapar nytta för någon annan samtidigt som de umgås och har trevligt ihop.

- Jag vill verkligen rekommendera andra att bli mentor!