Stipendier som söks på annat sätt

De flesta stipendier vid Uppsala universitet ledigförklaras i början av varje termin och hanteras i Stipendiekanslies stipendiesystem. Utöver dessa finns ett antal stipendier som utlyses via andra instanser än Stipendiekansliet. Dessa har andra ansökningsdatum och du söker dem på andra sätt än genom stipendiedatabasen.

Aktuellt

Rotary Peace Fellowship, stipendium för tvååriga masterstudier 
Rotary Foundation erbjuder tvååriga stipendier för masterstudier inom freds- och konfliktstudier vid följande universitet:
Duke University and University of North Carolina at Chapel Hill, USA
International Christian University, Tokyo, Japan
University of Bradford, Bradford, England
University of Queensland, Brisbane, Australia
Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand

Stipendiet omfattar ersättning för studier, resor och uppehälle.
Sista ansökningsdag är 31 maj 2019.

Läs mer om master-stipendiet.

Nationsstipendier

Nationerna har stipendier som dels söks via Stipendiekansliets stipendiesystem, dels sådana som söks på annat sätt, via nationen. Kolla med din nation som du är medlem i om de har stipendier att söka:

Forskningsfinansiering

För doktorander och forskare finns olika möjligheter att få forskningsfinansiering.

Aktuellt att söka:
Rektors resebidrag från Wallenbergstiftelsen

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse ställer bidrag till rektors förfogande att delas ut som resebidrag. Bidraget går till resor som bäst gynnar ett personligt vetenskapligt utbyte och kommer svensk forskning till nytta.

Det är två ansökningsperioder - deadline 15 april för vårterminen respektive 15 oktober för höstterminen. Beslut om eventuellt bidrag lämnas cirka en månad efter ansökningstidens utgång.

Läs mer om resebidraget.

Övriga stipendier för studerande

Det finns andra stipendier för studerande som utlyses helt utan universitetets deltagande, till exempel genom studentnationerna (se ovan) och andra organisationer.

Läs om stipendier för studenter vid Uppsala universitet.