Student

Stipendier som söks på annat sätt

De flesta stipendier vid Uppsala universitet ledigförklaras i början av varje termin och hanteras i Stipendiekanslies stipendiesystem. Utöver dessa finns ett antal stipendier som utlyses via andra instanser än Stipendiekansliet. Dessa har andra ansökningsdatum och du söker dem på andra sätt än genom stipendiedatabasen.

Aktuellt att söka

University of Hong Kong utlyser stipendier för sina forskarutbildningar -  Hong Kong PhD Fellowship (HKPF) Scheme - som ska sökas senast 1 december. Läs mer på University of Hong Kongs webbplats.

Nationsstipendier

Nationerna har stipendier som dels söks via Stipendiekansliets stipendiesystem, dels sådana som söks på annat sätt, via nationen. Kolla med din nation som du är medlem i om de har stipendier att söka:

Forskningsfinansiering

För doktorander och forskare finns olika möjligheter att få forskningsfinansiering.

Övriga stipendier för studerande

Det finns andra stipendier för studerande som utlyses helt utan universitetets deltagande, till exempel genom studentnationerna (se ovan) och andra organisationer.

Läs om stipendier för studenter vid Uppsala universitet.