Student

Stipendier som söks på annat sätt

De flesta stipendier vid Uppsala universitet ledigförklaras i början av varje termin och hanteras i Stipendiekanslies stipendiesystem. Utöver dessa finns ett antal stipendier som utlyses via andra instanser än Stipendiekansliet. Dessa har andra ansökningsdatum och du söker dem på andra sätt än genom stipendiedatabasen.

Aktuellt

The NCC Award 2018 - För projekt som kan bidra till ett mer hållbart samhälle
Ett stipendium på 15 000 kr delas ut till en student vars projekt eller uppsats, på kandidat- eller masternivå, utvärderar eller föreslår åtgärder för att göra våra städer mer hållbara. Senast den 23 september 2018 ska ansökan ha inkommit.

Utdelning av stipendiet sker den 11 oktober 2018.

Information om stipendiet och om ansökan

Nationsstipendier

Nationerna har stipendier som dels söks via Stipendiekansliets stipendiesystem, dels sådana som söks på annat sätt, via nationen. Kolla med din nation som du är medlem i om de har stipendier att söka:

Forskningsfinansiering

För doktorander och forskare finns olika möjligheter att få forskningsfinansiering.

Aktuellt att söka:
Rektors resebidrag från Wallenbergstiftelsen

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse ställer bidrag till rektors förfogande att delas ut som resebidrag. Bidraget går till resor som bäst gynnar ett personligt vetenskapligt utbyte och kommer svensk forskning till nytta.

Det är två ansökningsperioder - deadline 15 april för vårterminen respektive 15 oktober för höstterminen. Beslut om eventuellt bidrag lämnas cirka en månad efter ansökningstidens utgång.

Läs mer om resebidraget.

Övriga stipendier för studerande

Det finns andra stipendier för studerande som utlyses helt utan universitetets deltagande, till exempel genom studentnationerna (se ovan) och andra organisationer.

Läs om stipendier för studenter vid Uppsala universitet.