Student

Studenthälsan i Uppsala och Visby

Som student kan du söka studierelaterad hälsovård via Studenthälsan. Studenthälsan har mottagning både i Uppsala och i Visby. Har du studierelaterade problem med stress, prestationsångest, sömnsvårigheter, depression eller annat som gör livet komplicerat?

Tveka inte att höra av dig till Studenthälsan. På Studenthälsans mottagningar i Uppsala och i Visby kan du boka tid för individuella stödsamtal. Studenthälsan erbjuder, förutom individuellt stöd, även möjligheter till självutveckling.

Studenthälsan behandlar inte medicinska besvär. Medicinsk hjälp söker du som vanligt via den allmänna sjukvården, vårdcentraler och husläkarmottagningar.

Våga tala-kurser

Varje termin ger Studenthälsan kurser som till exempel "Våga tala", en kurs i yttrandeträning för dig som tycker att det är svårt och jobbigt att tala inför andra och upplever att det hindrar dig i dina studier.

Alkoholvanor

Att främja en god studiemiljö och en sund inställning till alkohol ingår också i Studenthälsans förebyggande arbete.

Samfund för studenter

Ibland behöver man bara någon att prata med. Då kan du vända dig till Universitetskyrkan i Uppsala. Universitetskyrkan kan även förmedla kontakt till andra samfund.

På Universitetskyrkan i Uppsala arbetar två präster, en pastor, en diakon och en informatör. Personalen har tystnadsplikt och du är välkommen dit oavsett vad du tror eller inte tror på. Universitetskyrkan ordnar även gudstjänster, ofta med olika teman, som till exempel Regnbågsmässa eller taizébön. För dig som har förlorat någon närstående anordnas en sorgegrupp varje termin. Där kan du få möjlighet att dela sorgen med andra i samma situation. Universitetskyrkan har en egen gospelkör, God Tune. Kören är öppen för alla och inget intagningsprov krävs.

Genom Studentkyrkan på Gotland kan du vara med på meditation i Visby domkyrka, åka på retreat med mera. Vill du veta mer om studentkyrkan på Gotland kontakta Visby Domkyrkoförsamling.