Student

Studenthälsans kurser

Har du svårt att få tiden att räcka till? Skulle du behöva stärka självförtroendet eller självkänslan? Tycker du att det känns jobbigt att prata inför andra? Vi kan ge dig verktyg att förbättra din situation och hitta en bättre balans i tillvaron.

Du som är student vid Uppsala universitet eller SLU kan gå någon av Studenthälsans kurser och workshops:

Våra kurser har skapats med utifrån vad studenterna oftast behöver hjälp med när de söker sig till oss. Här får du fördjupa dig och arbeta i grupp tillsammans med andra med liknande svårigheter. Vi har även workshops, engångstillfällen – om hur du motverkar uppskjutande och hanterar prestationskrav. I höst erbjuder vi också föreläsningstillfällen på tema stress och sömn.

Alla kurser är gratis förutom kursen i "Mindfulness och självmedkänsla" som kostar 400 kronor. En kurs kan ställas in om det blir för få anmälda.

Kurserna hålls i Studenthälsans lokaler på Övre Slottsgatan 7 i Uppsala om inget annat anges. Vårens öppna föreläsningar om stress och sömn hålls i Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7, lokal: Tuvstarren.

Öppna föreläsningar Våren 2018

Sömnföreläsning: 14 februari 15.15 – 16.45. Lokal: Tuvstarren, Segerstedt
Sömnföreläsning: 14 mars 15:15 – 16:45. Lokal: Tuvstarren, Segerstedt

Stressföreläsning:  28 mars 15.15-16.45. Lokal: Tuvstarren, Segerstedt
Stressföreläsning:  11 april 15.15-16.45. Lokal: Tuvstarren, Segerstedt

VÅGA TALA

Man får göra bort sig. Det är en av utgångspunkterna för våra Våga tala-kurser.

Många studenter tycker det är svårt eller jobbigt att tala inför andra – att hålla föredrag, redovisa grupparbeten eller bara vara aktiva vid seminarier. Man kan vara orolig för att rodna, svettas, skaka, darra på rösten, staka sig eller inte få fram ett ord. Många blir så spända och nervösa att de har svårt att göra sig själva rättvisa.

Kursen ”Våga tala” är till för dig som är student och vill komma till rätta med den här typen av problem.

Du kommer att bli kontaktad av kursledaren innan kursen börjar, för att stämma av att kursen passar för dig. Det här är en kurs där syftet är att förmedla kunskap och ge träningstillfällen till muntliga presentationer inför andra. Det är ingen behandling. Och om du vill utvecklas som skicklig talare kommer kursen inte att vara någon utmaning, då hänvisar vi i stället till retorikkurser.

Tid: Under våren 2018 kommer inte VågaTala ges på Studenthälsan utan av studievägledare på olika fakulteter. Om du är intresserad - håll utkik om det går en kurs där du läser! Du är i annat fall välkommen att anmäla dig till Studenthälsan kurs under hösten 2018 eller höra av dig på vår telefontid för ett individuellt stöd och samtal. 

Till sidans topp

MINDFULNESS OCH SJÄLVMedKÄNSLA

Känner du dig ofta otillräcklig och rädd att misslyckas? Är du sällan nöjd med dig själv? Har du lätt att känna medkänsla med andra när de har det svårt, men kritiserar dig själv när du är i samma situation? Du är inte ensam! Vi är ofta kritiska och hårda mot oss själva, och under universitetsstudierna är du utsatt för höga krav både utifrån och inifrån.

På den här kursen får du lära dig nya sätt att förhålla dig till dig själv när du har det svårt. Genom att öva dig i självmedkänsla kan du öka din förmåga att ge dig själv värme och omtanke när du har motgångar, istället för att kritisera dig själv. Med mindfulness tränar vi upp förmågan att lägga märke till hur vi har det, och accepterar våra känslor, tankar och behov så som de ser ut. Många upplever att de mår bättre av att ha ett sådant förhållningssätt till sig själva.

Kursen består av fyra träffar och varje tillfälle är 1,5 timmar långt. Vi går igenom vad mindfulness och självmedkänsla är och tränar praktiskt tillsammans. Du får också med dig övningar att göra hemma mellan tillfällena.​

Tid: Fyra gånger. Måndagar kl 16.00–17.30. 5, 12, 19 och 26 mars 2018.  
Anmälan: Mer information angående anmälan kommer i början av 2018. 
Kostnad: Kursen kostar 400 kronor.
Antal platser: 10 platser. 

Till sidans topp

Gör det nu!

Gör det nu! är till för dig som har svårt att organisera studierna eller som upprepade gånger hamnar i uppskjutandebeteende. Arbetet sker i en grupp med tolv personer där syftet är att med stöd av varandra arbeta för att minska uppskjutandet och att komma igång med studierna.

Gruppen kommer att träffas varje vecka i Studenthälsans lokaler, torsdagar kl 15.15-16.45.

Om du är intresserad av att delta kan du anmäla dig via länken nedan, så kontaktar vi dig för mer information. Studenthälsan kommer ha fortlöpande intag till gruppen vilket innebär att du som student kan hamna i kö och börjar när det blir en plats ledig. Gruppen kommer att starta torsdag den 1 mars och anmälan kommer öppnas den 15 januari. Det är kostnadsfritt att vara med.

Välkommen att anmäla dig!

Tid: Torsdagar 15.15-16.45. Start 1 mars 2018. 
Anmälan: Anmäl dig via denna länk. OBS! Anmälan öppnar 15 januari 2018. 

Till sidans topp

när perfekt inte duger

En workshop för dig som söker strategier för att hantera perfektionism. Vi arbetar tillsammans i gruppen och varvar teori med praktiska övningar.

Tid: 12 februari 2018 kl 16.00-18.00.
Anmälan: Anmäl dig via denna länk.  
Antal platser: 12 platser.

Till sidans topp

Balansera din sömn med KBT

En föreläsning för dig som har svårt att sova, har sömnsvårigheter och kanske har kommit in i onda cirklar som triggat sömnproblematik. Sömn ger oss återhämtning och ny energi att orka med studier och livet i stort. Det är viktigt att hitta både strategier och förstå sitt sömnmönster för att göra en förändring. Den här föreläsningen ger dig en start, både för att förstå och påbörja förändringar som främjar din sömn.

Tid: Två föreläsningar under vårterminen 2018.
Onsdag 14 februari kl. 15.15-16.45, lokal: Tuvstarren, Segerstedthuset.
Onsdag 14 mars, kl 15.15-16.45, lokal: Tuvstarren, Segerstedthuset. 
Plats: Obs! Föreläsningen ges i Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7, lokal: Tuvstarren (00 205)
Anmälan: Ingen föranmälan.

Till sidans topp

BALANSERA DIN STRESS MED KBT

Under studietiden är det lätt att uppleva att kraven överstiger ens resurser, vilket lätt kan leda till att man känner sig stressad. Att vara stressad under lång tid kan bli ett problem som påverkar både studierna och livet i stort. Studenthälsans föreläsning "Balansera din stress med KBT" syftar till att du som student ska få en grundläggande förståelse för hur stress fungerar, påverkar dig och hur du kan förhålla dig till den.

Tid: Två föreläsningar under vårterminen 2018. 
Onsdag 28 mars, kl. 15.15-16.45, lokal: Tuvstarren, Segerstedthuset.
Onsdag 11 april, kl 15.15-16.45, lokal Tuvstarren, Segerstedthuset.
PlatsObs! Föreläsningen ges i Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7, lokal: Tuvstarren (00 205)
Anmälan: Ingen föranmälan.

Till sidans topp

Utbildning för mottagningsansvariga

Som mottagningsansvarig för din kår, nation eller förening har du en viktig uppgift att få de nya studenterna att känna sig välkomna och trivas.

Studenthälsan erbjuder utbildning i samverkan med Universitetskyrkan, samtliga kårer, Uppsala universitet och Kuratorskonventet.

Målgruppen för utbildningen är alla som är mottagnings-/recce-/insparksansvariga vid nationer, kårer och programföreningar knutna till Uppsala universitet.

Kursen innehåller:

  • Normer och värderingar
  • Likabehandling och diskriminering
  • Grupputveckling och kommunikation
  • Om något händer
    - Krishantering
    - Alkoholens effekter

Kursen består av två delar och du som deltar båda kursdagarna får ett intyg. Kursen är kostnadsfri och vi bjuder på något lättare att äta.
Kursen ges på svenska.

Anmälan: Mer information angående vårterminens utbildning kommer i februari 2018. 

Till sidans topp

Workshops in English for international students at Uppsala University and SLU

No fee. Limited number of seats on each workshop. Registration can be done from the start of the semester.

Where: Student Health Service, Övre Slottsgatan 7.

Sleep and cognitive behavioural therapy (CBT) - a workshop for international students
In english

If you are having trouble sleeping this is a workshop for you.

It’s easy to get in to negative spirals of stressful thoughts and behaviour, leading to disturbed sleep. Maybe you’re having trouble falling asleep or you’re waking up during the night and can’t go back to sleep. Sleep gives you recovery and new energy to face the challenges that your studies may present. The Student Health Services’ workshop on sleep and CBT aims to provides you with a basic understanding of these topics and you will get tools to handle and cope with your situaiton.

The workshop is free of charge.

When: Wednesday 28 March 2018,14:30 – 17:00
Registration: Register/sign up for the workshop in person - come to the reception at the address below. The registration is open between 28 February and 21 March.
Where: Student Health Service, Övre Slottsgatan 7.

STRESS and COGNITIVE BEHAVIOURAL THERAPY (CBT) - A WORKSHOP FOR INTERNATIONAL STUDENTS
In english

During the study period, it is easy to experience that the requirements exceed one's resources, which can easily lead to stress and sometimes even to anxiety. Being stressed for a long time can be a problem that affects both studies and life as a whole. The Student Health Services’ workshop on stress and anxiety aims to provide you with a basic understanding of these topics and also some tools to handle and cope with it.

The workshop is free of charge.

When: Wednesday 21 March 2018, 14.30 – 17.00
Registration: Register/sign up for the workshop in person - come to the reception at the address below. The registration is open between 21 February and the 14 March.
Where: Student Health Service, Övre Slottsgatan 7.