Student

Ansök om att bli mentor

2015-11-23

Vet du att du som student, som har läst några terminer, kan vara mentor åt en student som behöver det stödet? Det är ett givande, meriterande och avlönat extra arbete!

Mentorsstöd finns för studenter med neuropsykiatriska eller psykiska funktionsnedsättningar och en mentor hjälper till att planera och strukturera studierna. Att vara mentor kan till exempel handla om att hjälpa till att sortera och prioritera bland olika uppgifter, att tydliggöra scheman och navigera i Studentportalen, att sätta upp delmål och stämma av hur tidsplaneringen fungerar.

Arbetstiden är en timme i veckan och arvodet är 120 kr/timme (plus 12 % semesterersättning). Just nu har vi ett stort behov av mentorer som har skrivit uppsats.

Du som är mentor eller som har intresse av att vara mentor erbjuds varje termin utbildningstillfällen på temat funktionsnedsättningar respektive studieteknik.

Ansök nu! Ansökan om att vara mentor mejlar du till mentorskoordinator@uadm.uu.se. Ange ditt namn, utbildning, antal terminer vid Uppsala universitet (eller andra universitet) och om du varit mentor tidigare.

Välkommen med din ansökan!