Årets pedagogiska pristagare utsedda

2015-05-20

Årets pedagogiska pristagare vid Uppsala universitet undervisar i ämnen kopplade till lingvistik och filologi, kostvetenskap, läkemedelskemi samt ekologi och genetik. Det fria pedagogiska priset tillfaller Felix Ho vid institutionen för kemi för hans arbete med att utveckla studenternas förmåga till vetenskaplig reflektion.

De pedagogiska pristagarna väljs utifrån förslag från studenter och kollegor. De slutliga pristagarna utses av en beredningsgrupp som består av två lärare och två studenter från fyra olika nomineringsområden. Bedömningen görs utgående från fyra huvudaspekter: undervisningsinsatser, samverkan med studenter och kollegor, pedagogisk ledning och spridning av goda modeller. Det femte, fria priset delas ut för pedagogiska insatser inom något område som universitetet speciellt vill lyfta fram, i år är temat ”Undervisning som utvecklar ett vetenskapligt förhållningssätt”.

– Som vanligt har konkurrensen om dessa utmärkelser varit stor och de som nu belönas har verkligen utmärkt sig genom att med professionalism, nytänkande och entusiasm stimulera studenternas lärande, säger prorektor Anders Malmberg, ordförande i beredningsgruppen.

Prisen delas ut i samband med professorsinstallationen i universitetsaulan i november. Prissumman är 20 000 kronor.

Pristagare och motiveringar

Område teologi, humaniora och lärarutbildning

Universitetslektor Jakob Andersson vid institutionen för lingvistik och filologi har tilldelats 2015 års pedagogiska pris inom området teologi, humaniora och lärarutbildning.

Jakob Andersson är en mångsidig och engagerad lärare som med aktiverande pedagogik månar om varje enskild students lärande. Han har utvecklat undervisningsformerna på ämnets kurser med ett vetenskapligt förhållningssätt i åtanke och med en öppenhet för samverkan med såväl studenter och kollegor som andra ämnen och institutioner. Hans genomtänkta kursupplägg och kunniga, kreativa lärarinsats motiverar och inspirerar studenterna i deras studier inom lingvistik och filologi.

Område juridik och samhällsvetenskap

Universitetslektor Agneta Andersson vid institutionen för kostvetenskap har tilldelats 2015 års pedagogiska pris inom området juridik och samhällsvetenskap.

Agneta Andersson inspirerar, engagerar och aktiverar studenter och doktorander. Hon skapar ett öppet klimat för lärande som uppmuntrar till kritiskt tänkande. Ett vetenskapligt förhållningssätt kännetecknar hennes undervisning. Agneta har varit initiativtagare till Studentmottagningen och hon har bidragit till att dietistprogrammet organiserats om och nu bedöms hålla hög kvalitet. Hon är professionell och prestigelös på ett sätt som stimulerar pedagogisk diskussion och utveckling i kollegiet.

Område medicin och farmaci

Professor Anders Backlund vid institutionen för läkemedelskemi har tilldelats 2015 års pedagogiska pris inom området medicin och farmaci.

Anders Backlund är en skicklig föreläsare och en god lyssnare som genom sitt engagemang för undervisningen och ämnet skapar ett positivt inlärningsklimat. Han stimulerar studenterna till kritiskt tänkande genom att diskutera såväl vetenskapliga artiklar som information från massmedia i undervisningen. Anders tydliggör också, genom omväxlande och aktiverande undervisningsmoment, kopplingen mellan teori och tillämpning. Hans lyhördhet för studenternas åsikter leder till en dialog som påverkar kursutformningen positivt.

Område matematik, naturvetenskap och teknik

Professor Gesa Weyhenmeyer vid institutionen för ekologi och genetik har tilldelats 2015 års pedagogiska pris inom området matematik, naturvetenskap och teknik.

Med ett energiskt intresse för studenternas utveckling anpassar Gesa Weyhenmeyer lyhört sin undervisning till studenters olika behov, så att de tillgodogör sig långsiktiga ekologiska kunskaper. Hon arbetar väl förberedd med aktiverande och varierande undervisningsformer för att, både enskilt och i grupp, nå varje student. Gesa delar med sig av sina undervisnings- och forskningserfarenheter, på sätt som engagerar och inspirerar både studenter och kollegor att ta ansvar för lärandet.

Fria priset

Forskare Felix Ho vid institutionen för kemi har tilldelats 2015 års fria pedagogiska pris på temat ”Undervisning som utvecklar ett vetenskapligt förhållningssätt”.

Felix Ho utvecklar studenternas förmåga till vetenskaplig reflektion. I kollegialt samspel utformar han kemilaborationer där studenterna lär sig undersökningsmetodik såväl som vetenskapligt tänkande. Studenternas förmåga att argumentera vetenskapligt tränas interaktivt både i undervisning och examination. Felix är en mångsidig och uppskattad lärare, samt en engagerad pedagogisk ledare som gärna utforskar och utvecklar studenters lärande.