Student

Det ljusnar på studentbostadsmarknaden

2015-08-31

Akademiska Hus, Uppsala universitet och Studentstaden har gjort en studie över hur efterfrågan på studentbostäder i Uppsala kommer att utvecklas de kommande åren. Studien visar att Uppsala har ett gott utbud av studentbostäder i relation till andra studentstäder och att trycket kommer att minska något framöver på grund av studentbostadsproduktionen.

Undersökningen har gjorts i samarbete med Evi­dens, som både har intervjuat och analyserat ut­budet samt betalningsviljan bland studenter på Uppsalamarknaden. Resultatet av undersökningen ska kunna ligga till grund för bedömning av efterfrågan på nyproducerade student- och forskarbostäder.

— Med 26 000 helårsstudenter finns det i dagsläget studentbostäder till knappt hälften av dem. Att fler bostäder byggs är mycket viktigt för lärosätenas framtida konkurrenskraft och här vill Akademiska Hus vara med och ta ansvar. Ingen stu­dent ska behöva välja bort utbildningar på grund av bostadsbrist, säger Peter Boh­man, regiondirektör på Akademiska Hus region Uppsala.

Kommande byggplaner

De närmaste åren ska det byggas cirka 1 650 nya studentbostäder i Uppsala och totalt planeras minst cirka 3 500 - 4 000 nya studentbostäder. Dessutom finns det planer på att bygga minst lika mycket till efter år 2018, samtidigt som antalet helårsstudenter vid Uppsalas universitet kommer att vara relativt konstant.

— När vi lägger ihop de planer som finns på nya studentbostäder de kommande åren med universitetens utveckling så ser vi att läget ljusnar, säger Kay Svensson, biträdande universitetsdirektör vid Uppsala universitet.

Slutrapport studentbostäder i Uppsala 2015-05-21