Student

Välkommen till en dag i hästens tecken

2015-09-01

Välkommen till en familjedag i hästens tecken – Akka-dagen på Akademistallet! Dagen bjuder på tävlingar, riddare, uppvisningar av hästar och ryttare, laghoppning, ponnyridning med mera….

När?
13 september, klockan 11-14

Var?
Akademistallet i Kvarnbo, mitt emot Fyrispark, Stenhagen

Arrangörer: Upplands-Västmanlands Fältrittklubb, Uppsala Akademistall AB och Uppsala universitet

Alla är varmt välkomna!

Uppsala universitets ridinstitution

Vid Uppsala universitet finns den näst äldsta organiserade ridundervisningen efter Spanska ridskolan i Wien. Ända sedan mitten av 1600-talet har Uppsala universitet en ridinstitution där studenter och anställda kan utöva ridsport. Verksamheten har sin grund i att studenterna på 1600-talet skulle utbildas i ”excercitier” – övningsämnen. Till dessa övningsämnen hörde, förutom ridning, också moderna språk, fäktning, dans, musik och ritning.

På 1600-talet låg Stallgården där Universitetshuset står idag; ovanför dåtidens universitetshus, som idag är Museum Gustavianum. Stallet flyttades till Österplan, vidare till Husargatan vid BMC och slutligen till dagens placering för Akademistallet vid Kvarnbo.

Idag bedrivs ridskoleverksamheten av Upplands-Västmanlands fältrittklubb. Den akademiska ridinstitutionen består av inspector equitandi, akademistallmästaren samt anställda och studenter vid Uppsala universitet.

Varje termin delar Uppsala universitet också ut stipendier till ridande studenter. Stipendierna tillkom i början av 1800-talet för att ge dåtidens studenter möjlighet att lära sig rida så att de som var läkarstuderande skulle kunna ta sig fram till sina patienter i oländig terräng där det inte gick att köra häst och vagn.

Läs mer om ridinstitutionen vid Uppsala universitet

Läs mer om excercitierna vid Uppsala universitet