Student

Inspel: Så ska svenska universitet stärka sin internationella ställning

2015-11-11

Ge lärosätena ökad rådighet när det gäller strategiska vägval, ekonomi och kvalitetsutveckling. Skapa förutsättningar för tydliga och jämlika karriärvägar och inför avtal med kommunerna om forskning och utbildning på plats i skolmiljö. Det är några av de förslag som Uppsala universitet lämnat till regeringen som inspel till den kommande forskningspolitiska propositionen.

Sverige står sig bra som kunskapsnation med fler universitet bland världens hundra främsta lärosäten. En nödvändig förutsättning för att Sverige ska förbli en stark forskningsnation är att regeringens forskningspolitik främjar högsta vetenskapliga kvalitet. Det är grunden för samarbeten och utbyten med andra globalt ledande forsknings- och utbildningsmiljöer och för möjligheten att rekrytera lärare, forskare och studenter från hela världen.

För att de svenska universiteten ska kunna befästa och stärka sin ställning i ett internationellt perspektiv krävs både spelregler och ett finansieringssystem som ger handlingsutrymme och rådighet i strategiska frågor. Idag präglas situationen av obalanser, överlappning och glapp. Denna situation är utgångspunkten för de tio forskningspolitiska rekommendationer som universitetet lämnat till regeringen.

  1. Öka handlingsfriheten för stärkt internationalisering, nyttiggörande och konkurrensförmåga
  2. Öka andelen basanslag för forskning och stärk utbildningsfinansieringen
  3. Säkra finansieringen för forskningsinfrastruktur och permanenta nationellt samråd
  4. Stärk internationaliseringen av svensk högre utbildning
  5. Skapa nationell plan för digital informationsförsörjning
  6. Skapa förutsättningar för tydliga och jämlika karriärvägar för lärare och forskare.
  7. Inför avtal för forskning och utbildning i skolmiljö i samarbete med skolan, liknande det som idag finns inom vården.
  8. Tydliggör och stärk lärosätenas kvalitetsansvar inom forskning, utbildning och samverkan
  9. Ge förutsättningar för stärkt samverkan mellan universitet och samhälle för innovativa lösningar på samhällets utmaningar
  10. Konsolidera och vidareutveckla strategiska forskningsområden och SciLifeLab

Läs mer om inspelet till regeringen