Student

Testa appen - och hitta rätt på BMC!

2015-12-09

Under två månader - december och januari - ska två nyutvecklade appar testas i universitetshuset och på BMC. Apparna ska göra det enklare att hitta i byggnaderna med målet att öka tillgängligheten i lokalerna.

Apparna ingår i ett pilotprojekt som leds av byggnadsavdelningen och vem som helst med en smartphone eller surfplatta kan testa att navigera sig fram med appen. Apparna har anpassats till universitetets förutsättningar, i samarbete med säkerhetsenheten och navigering är bara tillåten inom allmänna utrymmen.

I apparna finns även en funktion för talsyntes.

Ladda ned appen och utvärdera verktyget
För att ladda ned appen med navigering i universitetshuset:
Sök på "Universitetshuset" via Google play eller App store. Utvärdera appen direkt i verktyget.

För att ladda ned appen med navigering på BMC:
Sök "Maze Map" via Google play eller App store.

Utvärdera appen direkt i verktyget eller via den här länken.