Student

EIT Health öppnar sommarskola på Gotland

2016-02-17

Catharina Svensson, EIT Health

Hallå där… Catharina Svensson, utbildningsansvarig vid EIT Health, som i veckan presenterar Summer school 2016: Innovation Game – där vårdens utmaningar möter spelvärldens möjligheter.

Varför väljer EIT Health att närma sig spelens värld?
– En central del i EIT Health hälsofrämjande uppdrag är att bidra till en sundare livsstil, och vi är övertygade om att spelbranschens förmåga att utnyttja vår tävlingsinstinkt för att nå mål även kan hjälpa människor till en hälsosam tillvaro. Så vid sommarskolan kommer studenterna att i team utveckla egna spelkoncept som svarar på reella utmaningar som vården möter.

Vilka vänder sig sommarskolan till?
– Vi vill skapa en tvärvetenskaplig miljö där deltagarna bidrar med olika perspektiv, så utöver krav på kandidatexamen och god engelska är kursen öppen för alla att ansöka. Även lärarna är hämtade från olika discipliner, från psykologi till innovation – och naturligtvis deltar pedagoger och lärare från institutionen för speldesign vid Campus Gotland i Visby där kursen genomförs.

Vilka fördelar finns med att ha kursen i Visby?
– Visby är fantastiskt på sommaren, men framför allt står Gotland redan inför ett koncentrat av de utmaningar som väntar västvärldens vårdsamhälle: En åldrande, geografiskt spridd befolkning med långa avstånd till sjukhus, vilket ökar relevansen i de utmaningar inom vård och hälsa som våra studenter tar sig an.

Vad sker med spelkoncepten efter sommarskolans slut?
– Vår ambition är att uppmärksamma de bästa idéerna och att visa studenterna möjligheter och resurser att omsätta dem i färdiga produkter. Vårt främsta syfte är dock att visa deltagarna hur innovativa processer kan lösa behovsbaserade problem och hur de och deras kunskap kan bidra till att möta de utmaningar som väntar EU-ländernas hälso- och sjukvård.

Vilka utbildningsinsatser väntar härnäst inom EIT Health?
– Fredag 18 november arrangerar vi Innovation Day, en intensivkurs i innovationslära för alla studenter som läser termin fem vid något av Uppsala universitets program. Under 2017 återkommer flera av det här årets satsningar, vi öppnar Health Innovation – An Interdisciplinary Approach för doktorander och för även kontinuerlig dialog om, och tar gärna emot förslag på framtida utbildningar.
 

Läs Kursplan Course Plan Innovation Game (3HI001)
Se Poster Summer school 2016
Kontakt Catharina Svensson, EIT Health Education Coordinator


Fakta: EIT Health

  • EIT Health är ett Knowledge and Innovation Community-konsortium med 140 partners i 14 EU-länder som med stöd av EU-medel tar sig an de hälsorelaterade och demografiska utmaningar Europa står inför.

  • Konsortiet förenar akademi, industri och offentlig sektor i främjandet av entreprenörskap och innovationer som kan utveckla hälsosystemen i EU:s medlemsländer.

  • Uppsala universitet ingår i en skandinavisk nod tillsammans med bland andra KI, KTH, Landstinget i Uppsala län, Thermo Fisher och Uppsala kommun.

  • Besök www.uu.se/eithealth