Student

Föreningen Dyslektikerna får ta emot årets Lika villkorspris

2016-03-04

Den ideella föreningen Dyslektikerna får Uppsala universitets Lika villkorspris. Prissumman på 25 000 kronor delas ut som ett anslag som pristagaren får disponera för ändamål som rör lika villkor inom universitetets verksamhet.

Prismotiveringen lyder:

Den ideella föreningen Dyslektikerna har med starkt engagemang och stor sakkunnighet engagerat studenter och anställda på Uppsala universitet i sitt arbete för en ofta utsatt och osynliggjord studentgrupp. Föreningen Dyslektikerna har skapat ett unikt nätverk, där studenter kan lära och stödja varandra och är en ovärderlig resurs i universitetets lika villkorsarbete med avseende på osynliga funktionsnedsättningar. Genom att ge föreningen Dyslektikerna 2015 års Lika villkorspris vill Uppsala universitet uppmärksamma och erkänna ett viktigt arbete som länge skett i skymundan.

Priset delas ut årligen som utmärkelse för framstående insatser för främjande av lika villkor inom universitetet. Prissumman 25 000 kronor delas ut i form av ett anslag som pristagaren får disponera för ändamål som rör lika villkor inom universitetets verksamhet. Prisceremonin sker på Lika villkorsdagen, i år den 16 mars.

Sammanlagt nio nomineringar har inkommit, fördelade på fem personer och två grupper. Alla anställda och studenter vid Uppsala universitet har haft möjlighet att nominera.