Student

Universitetsbiblioteket Carolina Rediviva byggs om

2016-04-20

Sommaren 2017 påbörjas ombyggnaden av delar av Universitetsbiblioteket.

Delar av Universitetsbiblioteket Carolina Rediviva kommer att byggas om för att bland annat utöka möjligheterna att använda huset som mötesplats och för att förbättra arbetsmiljön för besökare och anställda.

Rektor har beslutat om ombyggnaden som kommer att pågå mellan sommaren 2017 och årsskiftet 2018/2019. Stora insatser görs för att byggperioden ska bli så kort som möjligt. Delar av huset kommer att behöva hållas stängda under byggperioden, och vissa tjänster kan komma att erbjudas via andra ämnesbibliotek inom universitetsbiblioteket.

Syftet med ombyggnaden är att utnyttja entréplanets fulla potential och att kunna ta emot ännu fler besökare genom att:

  • Öka tillgängligheten genom att skapa fler gruppstudieplatser, arbetsplatser och utökade möjligheter att använda huset som mötesplats.
  • Förbättra arbetsmiljön för besökare och anställda
  • Förbättra säkerhet och klimat för delar av samlingarna

Informationsdisken kommer att flyttas och utökade möjligheter att studera och grupparbeta kommer att skapas genom att ett nytt större café byggs.

Ombyggnaden kommer även att skapa bättre förutsättningar för visning av bibliotekets kulturarvsmaterial genom att utställningssalen byggs om.

De våningsplan som byggs om är delar av plan 4, (entréplanet) plan 3 och 4 ½.  De aktuella våningsplanen har inte genomgått någon större renovering sedan 1960-talet.

Under hösten 2016 kommer man att veta mer om hur huset beräknas kunna ha öppet under byggperioden och vilken service och vilka tjänster som kommer att erbjudas via andra ämnesbibliotek. Man arbetar också med planer på att skapa tillfälliga studieplatser under byggtiden.

Ett öppet informationsmöte kommer att hållas för alla som är intresserade. Information och datum för informationsmöte annonseras på bibliotekets webbplats.