Vi ses i Almedalen!

2016-06-08

Möt Uppsala universitets forskare på spännande seminarier och i angelägna debatter 4 - 8 juli i Visby.

Som vanligt har Uppsala universitet ett digert program under Almedalsveckan. Ett 30-tal seminarier är samlade under Campus Gotlands tak. Därutöver är ”Morgonsoffan” ett populärt halvtimmeslångt varje förmiddag, måndag-fredag.

Flyktingmottagande och integration är några högaktuella ämnen som forskare vid Uppsala universitet kommer att diskutera.

Andra intressanta seminarier, som universitetet arrangerar, handlar om beroendeproblematiken kring droger, våld och spel  men också om hållbar utveckling, naturskydd och demokrati i Östersjöregionen.

Under namnet ”Gamification” döljer sig ett samarbete mellan medicinare och speldesigner. Andra forskare fokuserar mer övergripande på forskningens framtid eller på Sveriges framtid som ledande innovationsland. Och om möjligheten att förena tro och vetenskap samtalar bland annat religionsfilosofer.

Hela programmet i Almedalen är just nu under uppbyggnad.
Mer information om programmet finns här: www.uu.se/almedalen