Studenternas e-post avvecklas och obligatorisk vidaresändning införs

2016-10-21

Studenternas e-postsystem avvecklas under 2016. Avvecklingen innebär i korthet att alla studenter måste vidaresända sin e-post till en privat e-postadress.

Vidaresändningen görs i Studentportalen via Min profil > Vidaresändning av e-post. 

Majoriteten av alla studenter påverkas inte av förändringen eftersom de redan har en vidaresändning. De studenter som saknar en vidaresändning (12 %) kontaktas av universitetet i god tid innan avvecklingen genomförs. Nya studenter måste ange en vidaresändningsadress när de aktiverar sitt studentkonto.

Det är enbart studenternas brevlådor som avvecklas. Studentadressen ”förnamn.efternamn123@student.uu.se” finns kvar i oförändrad form under hela studentens studietid. Fördelen med detta är att studenter även fortsättningsvis kan visa att de är knutna till Uppsala universitet.

Avvecklingsarbetet påbörjas i juni då obligatorisk vidaresändning införs för nya studenter och avslutas den 31 oktober då studenternas brevlådor försvinner.

I samband med avvecklingen kommer studentkårer och nationer att erbjudas funktionskonton i universitetets e-postsystem Exchange och befintliga funktionskonton kommer att migreras.

Läs mer om e-post för studenter.