Färre sökte till högskolan hösten 2016

2016-09-30

För andra året i rad har antalet sökande till universitet och högskolor i Sverige minskat, enligt färska siffror från Universitets- och högskolerådet (UHR). Därmed är utvecklingen med återkommande ökningar från 2008–2014 definitivt bruten.

Antalet sökande till de nationella utbildningarna hösten 2016 var totalt 412 917, vilket är tre procent färre än hösten 2015 då siffran var 425 823. Av de sökande är 60 procent kvinnor, en siffra som har varit i stort sett oförändrad under de senaste nio åren. Siffrorna gäller det andra urvalet.

Att antalet sökande minskat förklaras dels med att årskullen 19-åringar är mindre än tidigare år, dels med den rådande konjunkturen.

– När det är goda tider väljer många unga hellre att börja jobba än att söka till högskolan, säger Ulf Melin, generaldirektör för UHR.

Antalet antagna har också minskat med en procent, från 240 290 förra hösten till 237 433 hösten 2016.

Kraftig ökning till internationella utbildningar

Internationella masterutbildningar vid svenska lärosäten har lockat 59 procent fler sökande från länder utanför EU/EES och Schweiz än 2015, det vill säga personer som är skyldiga att betala terminsavgift för att studera i Sverige. Motsvarande ökning för internationella kurser och program på grundnivå är 18 procent.

Här hittar du UHR:s pressmeddelande och hela rapporten.