Så fungerar nya läsverktyget för studenter

2016-10-04

TorTalk är ett lättanvänt läsverktyg som nyligen köptes in av Uppsala universitet. Programmet får användas gratis av både studenter och anställda vid Uppsala universitetet och kan läsa upp all slags text från både papper och skärm.

Lisa Lundqvist, student vid Uppsala universitet och ordförande i Dyslektikerna, en lokalförening till Svenska Dyslexiförbundet, har testat läsverktyget.

Du använder TorTalk, vad tycker du?
– Jag tycker att det är väldigt bra och mycket lätt att använda. Det här programmet är anpassat för dyslektiker och högskolestudier.

Vad är skillnaden mellan ett vanligt uppläsningsprogram och detta läsverktyg?
– Det här programmet är lätt att använda och det går att använda på alla typer av texter, även låsta dokument. Det bästa är att man slipper att få referenser eller fotnoter upplästa om man inte vill. Det är väldigt bra när man läser mycket faktatexter och det finns inte på andra program som jag har använt.

Måste man vara tekniskt kunnig för att ladda ner eller använda det?
– Nej det måste man inte. Jag är väldigt oteknisk själv och undviker ofta tekniska lösningar men det här programmet är väldigt lätt att lära sig. Du behöver inte klicka en massa gånger för att ändra inställningar. Det är inte heller några konstiga ord eller instruktioner eller uttryck som man inte förstår.

Vilka är de största fördelarna?
– Att det går att läsa låsta dokument och bildfiler. Att det funkar offline och på alla typer av texter, både på artiklar, hemsidor och egenhändigt skrivna texter. Och att man kan koppla bort parenteserna. Programmet är litet, det tar ingen plats på skärmen och det flyttar med även när man byter sida dokument eller sida på datorn. Man kan enkelt läsa eller rättare sagt lyssna på alla artiklar som nu finns tillgängliga digitalt.

Har du några råd på vägen till framtida användare?
– Våga prova dig fram. Du vänjer sig vid rösterna. Det låter som dataröster, men det blir bättre och bättre och man lär sig lyssna på dem, så ge det lite tid. Var inte rädd att prova olika hastigheter. Jag börja ofta med en långsam hastighet men sen snabbar jag på hastigheten när jag har kommit in i texten.

Vill du installera TorTalks? Kontakta samordnare@uadm.uu.se.

Malin Eivergård