Enkät till internationella studenter

12 oktober 2016

En elektronisk enkät, International Student Barometer (ISB), skickas ut i mitten av oktober ut via e-post till våra internationella studenter vid universitetet.

International Student Barometer är en internationell enkätundersökning som genomförs vid en mängd lärosäten runt om i världen. Det är nu tre år sedan Uppsala universitet deltog i undersökningen.

I denna omgång deltar flera andra svenska lärosäten, vilket kommer att ge möjlighet till nationella såväl som internationella jämförelser. Enkäten innehåller frågor om studenternas förväntningar och erfarenheter om bland annat antagningsprocessen, mottagandet, boendet, studie- och karriärvägledning och studier. Förhoppningen är att enkäten ska ge ett gott underlag för fortsatt utvecklingsarbete inom en mängd områden vid universitetet.