Innovation Day: Studenter samlas för innovativ problemlösning

2016-11-08

På Innovation Day den 18 november samlas flera hundra studenter från olika utbildningar vid Uppsala universitet för att tillsammans föreslå lösningar på ett antal utmaningar inom hälsosektorn. Lösningar som sedan bollas mot aktörer från offentlig och privat sektor.

Innovation Day är en aktivitet som sker samtidigt vid en handfull olika universitet i Europa. Vid Uppsala universitet samlas upp emot 500 studenter från flera av universitetets alla fakulteter och program för att gruppvis arbeta med att ta fram lösningar på utmaningar inom hälsosektorn.

- Med samarbete, innovation och entreprenörskap vill vi hitta idéer för en hållbar framtid, samtidigt som vi ökar studenternas förmåga att bidra med sin kunskap i samverkan med forskning, privata och offentliga aktörer, säger prodekan Catharina Svensson, koordinator för EIT Health Campus vid Uppsala universitet.

Studenterna får först en snabbutbildning i ett verktyg som kan användas för idégenereringsprocesser och därefter får de arbeta och testa sina idéer gentemot slutanvändare eller målgrupper. Dagen avslutas med att studenterna "pitchar” sina lösningar för aktörer inom privat eller offentlig verksamhet. Lösningarna bedöms och ett antal vinnare utses. Studenterna har möjlighet att vinna coachning och support organiserad av UU Innovation och Drivhuset för att kunna ta sina idéer vidare i Uppsala stads innovationsmiljö. Då studenterna äger sina idéer kan de om de vill (och idéen håller) få support att ta den hela vägen till kommersialisering.

Tid och plats: 18 november 2016, klockan 09.00- 20.00. Fyrishov

Läs mer om Innovation Day vid Uppsala universitet.

Bakgrundsfakta:
Innovation Day är en del av det pan-europeiska projektet EIT Health som har som syfte att förbättra hälsa, livskvalitet och vård/omsorg för Europas befolkning. Projektet omfattar cirka 130 partners, däribland omkring 50 universitet, och bygger på de tre delarna; utbildning, innovation och affärsskapande.