Dags för vinterpromotion

16 januari 2017

Kanonsaluten vid promotionshögtiderna har funnits sedan början av 1800-talet. Klockan 07.00 på promotionsdagen börjar man skjuta vid Uppsala slotts norra torn.

61 unga doktorer och 16 hedersdoktorer promoveras och flera priser och medaljer delas ut vid den högtidliga vinterpromotionen den 27 januari i Uppsala domkyrka. I samband med promotionsveckan är alla också välkomna till hedersdoktorernas föreläsningar som anordnas av fakulteterna.

Promotionen är en examensfest för dem som tagit doktorsexamen under året. Uppsalaborna märker av dagen då det skjuts salut med kanon både på morgonen och under själva promotionsakten.

Under den högtidliga promotionsakten får de nya doktorerna ta emot hederstecken; hatt eller lagerkrans samt ring och diplom. Vid vinterpromotionen hyllas också hedersdoktorerna från Sverige och utlandet. Dessutom delas priser och utmärkelser ut till förtjänta personer.

Promotionshögtiden i Uppsala domkyrka börjar klockan 12 med intågsprocession och välkomsthälsning av rektor, professor Eva Åkesson. Högtidligheterna fortsätter under kvällen med middag i rikssalen på Uppsala slott för de nya doktorerna, hedersdoktorerna, pristagare, anhöriga och inbjudna gäster.

Program för vinterpromotionen 27 januari 2017.

Hedersdoktorer

Hedersdoktor är en titel som tilldelas person som gjort framstående vetenskapliga insatser eller på annat sätt främjat forskningen vid universitetet. Ursprunget till hedersdoktoratet kommer från Uppsala där skalden P D A Atterbom – professor i estetik och modern litteratur – som promotor 1839 lyckades genomföra att en person utsågs till hedersmagister. Hedersdoktorerna utses av fakulteterna.

Läs om alla hedersdoktorer som hyllas vid vinterpromotionen 2017.

Alla är också välkomna till hedersdoktorernas föreläsningar som anordnas av fakulteterna i samband med promotionen.

Priser och medaljer som delas ut i samband med promotionen:

Läs mer:

Läs mer om doktorspromotion vid Uppsala universitet

Läs mer om kanonsalut och klockringning

Bläddra i skriften för vinterpromotionen 2017