Kaos och rabies på årets Celsius-Linnéföreläsningar

8 februari 2017

Kan vi förutse framtiden med matematik? Hur kan rabiesvirus ge oss svar på de fysiska och psykiska effekterna av stress? Vid årets Celsius-Linnéföreläsningar den 9 februari presenterar professor John Guckenheimer och professor Peter L. Strick sina banbrytande bidrag inom forskning på universella fenomen och neurologiska system.

I februari varje år anordnar teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet två föreläsningar till minne av Anders Celsius och Carl von Linné. De utvalda föreläsarna är forskare vars världsledande och högaktuella forskning rönt uppmärksamhet i forskarvärlden och är av stort allmänt intresse.

Årets föreläsningar äger rum i The Svedbergsalen på Biomedicinskt Centrum (BMC) i Uppsala. Föreläsare är matematikern John Guckenheimer från Cornell University, USA, och neurobiologen Peter L. Strick från University of Pittsburgh, USA. Fredagen den 10 februari hålls ett mångvetenskapligt Celsius-Linnésymposium med temat "Behavior and pattern - complexity made simple", också på BMC.

John Guckenheimer är världsledande inom dynamiska system, som ibland även kallas för kaosteori. Det är ett stort matematiskt forskningsområde som har nära hundra år på nacken och beskriver hur allt från mikrobiologiska till galaktiska system utvecklas över tid. Även om kaosteori leder tanken till total oordning, har forskare som Guckenheimer visat att en kaotisk rörelse ändå följer vissa spelregler. Var går då gränsen för att beräkna skeenden och göra förutsägelser för framtiden? Och hur kan samma matematiska metoder appliceras på vitt skilda system? Det är några av frågorna i fokus för Guckenheimers föreläsning.

Peter L. Strick är forskare i neurobiologi som med hjälp av rabiesvirus kunnat spåra de nervbanor som sammanbinder hjärnbarken med binjurarna som producerar adrenalin. Därmed har han kunnat visa på ett direkt kopplingsschema mellan hjärna och kropp. Hans avslöjande av den mekanistiska relationen mellan vår upplevelse av verkligheten och våra kroppsliga reaktioner kastar även ljus över psykosomatiska fenomen. Genom att kartlägga hur exempelvis stress och depression hänger ihop rent neurologiskt ökar också möjligheterna att kunna behandla en rad psykiska diagnoser och fysiska sjukdomar.

Fredagen den 10 februari hålls ett mångvetenskapligt Celsius-Linnésymposium kl. 09:30 – 15:00 också i The Svedbergsalen på BMC. Förutom Celsius-Linnéföreläsarna framträder forskare från Uppsala universitet för att presentera olika perspektiv på temat "Behavior and pattern - complexity made simple". På slutet blir det en avslutande diskussion med möjlighet för publiken att ställa frågor till föreläsarna.

Tid och plats för evenemangen:

Både föreläsningarna och symposiet hålls i The Svedbergsalen, Biomedicinskt Centrum (BMC), Husarvägen 3, Uppsala universitet.

Den 9 februari föreläser John Guckenheimer kl. 14.00 och Peter L. Strick kl. 15.30.

Symposiet den 10 februari pågår kl. 9.30-15.00.

Välkommen att ta del av både föreläsningarna och symposiet - ingen bokning krävs. Samtliga programpunkter hålls på engelska.

Mer om föreläsningarna på universitetets webbplats och ladda ner program.

Läs intervjuer med värdarna för årets föreläsare