Ombyggnad av Uppsala universitetsbibliotek Carolina Rediviva

2017-02-15

Under våren 2017 startar ombyggnaden av Carolina Rediviva.

Byggperioden väntas bli 18–24 månader. Ambitionen är att huset ska hållas öppet för studier och forskning under hela byggtiden och att allt material ska vara tillgängligt.

Uppdaterad information finns på bibliotekets webbplats