Samordnare för lika villkor - ny funktion våren 2017

2017-03-20

Från och med vårterminen 2017 finns en samordnare för lika villkorsfrågor. Det är Malin Ekström på studentavdelningen som kommer att arbeta med lika villkorsfrågor som rör studenter och utbildning.

Lika villkor vid Uppsala universitet innebär att säkerställa alla individers lika möjligheter och rättigheter. Anställda och studenter ska respektera varandras olika förutsättningar och ingen ska bli diskriminerad eller behöva uppleva sig trakasserad på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionalitet, sexuell läggning eller ålder.

Så här säger Malin om den nya samordnarfunktionen:

- Jag kommer att arbeta strategiskt med lika villkorsfrågor. Det kan innebära att inventera, identifiera och analysera behov och arbeta fram strategier för samordning och genomförande av gemensamma insatser i lika villkorsfrågor som rör studenter och utbildning. Jag kommer att synliggöra och tydliggöra lika villkor i praktiken både genom att belysa normer och attityder och genom att informera om diskrimineringslagen och universitetets riktlinjer, planer och program som rör lika villkor.

Vill du komma i kontakt med samordnaren, Malin Ekström, mejlar du malin.ekstrom@uadm.uu.se eller ringer 018-471 17 92.

Läs mer om studenternas arbetsmiljö och lika villkor.