Nominera årets Uppsalastudent

2017-09-06

Ali Mohammadi utsågs till Årets Uppsalastudent 2016.

Vem tycker du ska bli Årets Uppsalastudent 2017? Ta chansen och nominera just den student du tycker förtjänar denna utmärkelse.

Anders Walls stipendium – Årets Uppsalastudent utlyses varje år i syfte att främja unga människors insatser vid Uppsala universitet i en anda av entreprenörskap och kreativt tänkande. Stipendiet är på 100 000 kronor.

Stipendiet tilldelas en student som har:

- utmärkt sig för goda, kreativa insatser vid Uppsala universitet

- deltagit i kår och/eller nationsliv eller

- gjort särskilda insatser till stöd för andra studenter alternativt

- utvecklat entreprenörskap med anknytning till universitetets utbildnings- eller övriga verksamhet.

Den nominerade skall ha goda studieresultat och fullgjort en stor del av sina studier men inte avslutat sin grundutbildning.


---

Nominera via denna länk: www.uu.se/goto/aretsstudent senast den 27 september.

Vid frågor kontakta nominera@uadm.uu.se