Student

Mer om ansökan

Universitetsurval

Du får söka max sex universitet. Du väljer universitet i online-ansökan. En lista över vilka universitet som är sökbara för en viss ansökningsomgång publiceras i samband med varje utlysning.

Kursförslag

Kursförslaget görs online och ska innehålla kurser motsvarande heltidsstudier för din första termin vid det sökta universitetet. Ett kursförslag måste anges för varje sökt universitet och måste ta hänsyn till avgränsningar inom utbytesavtalet. Se till att du sökt kurser inom tillåtna ämnen och på rätt nivå. Exempelvis att du endast sökt kurser på kandidatnivå om du söker utbyte i England. Avgränsningarna är beskrivna i informationen om respektive universitet, se steg 1.

Du ska ange ett önskemål om kurser i din ansökan för utbytesstudier för att visa att du har gjort efterforskning om ditt universitetsval och undvika en situation där ditt ämne inte finns att läsa. IK kan dock inte garantera att du får plats på just dessa kurser du angett i din ansökan om du blir tilldelad ditt sökta utbyte. Ett slutgiltigt kursval gör du tillsammans med värduniversitet. Observera att vid en del partneruniversitet sker kursvalet på plats i början av terminsstart och det kan därför vara svårt att garantera platser på specifika kurser före ankomst. Hur processen för att välja kurser ser ut framgår ofta av universitetens egna sidor för utbytesstudenter. Här kan även tidigare studenters utbytesrapporter vara till god hjälp.

Academic Purpose Statement

Du ska skriva endast ett Academic Purpose Statement (APS) oavsett hur många universitet du söker till. Ditt APS ska skrivas på aktuellt undervisningsspråk. Undantag: söker du till regioner med olika undervisningsspråk ska du skriva ett brev per undervisningsspråk. Ditt APS ska vara på maximalt 600 ord och bedöms utifrån hur väl du motiverar och resonerar kring:
Ditt val av länder, universitet, kurser och deras koppling till dina nuvarande studier samt framtida karriär.
Läs mer vad en Academic Purpose Statement är.
Mall för Academic Purpose Statement                                                                       

Betygsredovisning

Betygsredovisningen sker i online-ansökan där du själv rapporterar in dina resultat och redovisar följande:

a. totala antalet högskolepoäng (hp) från svenska lärosäten
b. antal hp med betyg VG
c. antal hp med betyg 5
d. antal hp med betyg AB
e. antal hp med ”A” (ges vid t.ex. Stockholms universitet)
f. antal hp där man endast kan få G/U*

* Om du läser ett program (ej enstaka kurser) där du enbart kan få G/U indikerar du detta.

Registreringsintyg

Du som söker utbyte via Internationella kansliet måste vara en registrerad på 30 hp, aktiv student vid ansökningstillfället. Detta styrks med ett registerutdrag från Uppdok. Din institution eller universitetets Studentservice kan hjälpa till med detta. Detta dokument ska också bifogas i din online-ansökan.

Studieintyg

Utöver betygsredovisningen måste du styrka dina resultat och betyg med ett studieintyg. Via studentportalen kan du få studieintyg från Uppsala universitet eller ett nationellt studieintyg som visar dina betyg från alla de svenska universitet du har läst vid.