Student

Mer om urval

Betyg


Vid betygsurvalet summeras antalet hp med högsta möjliga betyg. De sökandes betyg rangordnas sedan enligt en normalfördelningskurva baserat på följande modell.

  • De lägsta 16 % av alla sökande får 1 poäng*
  • De näst lägsta 34 % får 2 poäng*
  • De näst bästa 34 % får 3 poäng *
  • De bästa 16 % får 4 poäng. *

*Om betygen avviker från en normalfördelningskurva kan andra procentsatser tillämpas. 

Academic Purpose Statement (APS)

Bedömningen av ditt APS baser på hur du motiverat ditt val av länder, universitet, kurser och deras koppling till dina nuvarande studier samt framtida karriär.

Poängen fördelas enligt följande:

  • 1 poäng: Inlämnad, men ej godkänd 
  • 2 poäng: Svag eller knapphändig motivering 
  • 3 poäng: Väl motiverat 
  • 4 poäng: Exceptionellt stark motivering