Student

Utbyten i Asien

Utbildningssystem

I Asien finns möjlighet att söka utbyte vid 29 universitet i 7 länder. En lista på universiteten finns nedan. Universiteten är olika till struktur och karaktär. I varje beskrivning lämnas endast kortfattade upplysningar. Mer utförlig information hittar du på respektive universitets hemsida. Många universitet har ett utbildningssystem där kurserna löper parallellt över hela terminen. Examinationsformer varierar mellan olika länder, universitet och ämnesområden men det är vanligt att kurserna har mindre skriftliga och muntliga prov under terminens gång samt större tentor vid terminens slut.

Poängsystem

Terminstider och krav för heltidsstudier varierar mellan de olika länderna i Asien. Det varierar även mellan olika universitet i samma land. Rent allmänt kan sägas att utbytesuniversiteten anger heltidsstudier i ett visst antal credits. Mer information om hur många credits som motsvarar 30 hp finns under respektive universitet.

Språkkunskaper

Goda kunskaper i engelska. Till ett fåtal universitet krävs TOEFL-test (Test of English as a Foreign Language). Se respektive universitet för mer information. TOEFL-testet ges bland annat i Stockholm en eller flera gånger per månad under terminstid och kostar ca $255 (uppgift från 2016). Testresultatet är giltigt i två år.

För studier på hemspråket vid utbytesuniversitetet krävs förkunskaper, se respektive universitet.

Stipendier

NYHET! ITO-stipendiet: Vill du läsa en hel masterutbildning vid ett japanskt universitet? Uppsala universitet handlägger varje höst ansökningar till ITO Foundation, som förvaltar stipendiet. Stipendieansökan för studier under 2019 är ännu inte öppen, men här kan du se informationen från förra ansökan.

NYHET! Yenching Academy of Peking University utlyser ett stipendium för engelskspråkiga masterstudier inom ämnet China Studies. Stipendieansökan för studier under 2019 är ännu inte öppen, men här kan du se informationen från förra årets ansökan!

För studier vid Hanoi University of Science and Technology (HUST) i Vietnam, KIMEP University i Kazakstan och Royal University of Phnom Penh i Kambodja under HT18 tillkommer ett stipendium på 650 EUR/månad under hela utbytet och 820 EUR för flygresan. Läs mer om HUSTKIMEP RUPP och ansök sedan om utbytesstudier.

JASSO (Japan Student Services Organization) delar ut stipendier till utländska studenter som önskar studera i Japan. Vanligtvis får en, ibland ett par, av Uppsalakandidaterna JASSO-stipendium. Detta är dock ingen självklarhet.

The Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation ger också stipendier för studier i Japan.

Stipendier kan du även söka hos stipendiekansliet vid Uppsala universitet.

Utbytesrapporter

Under respektive utbytesuniversitets webbsida kan du läsa utbytesrapporter som skrivits av tidigare Uppsala universitet-studenter som varit på utbyte. I utbytesrapporterna kan du få inspiration till vilket universitet du ska välja samt goda tips och råd kring vad du ska tänka på när du planerar och påbörjar ditt utbyte. Utbytesrapporter äldre än fem år kan läsas på Internationella kansliet.

Universitetsgemensamma utbytesuniversitet - Asien

Japan 

Waseda University, Tokyo l Keio University, Tokyo l University of Tokyo, Tokyo

Sophia University, Tokyo l Tohoku University, Sendai l Kyoto University, Kyoto

Kyushu University, Fukuoka l Nagoya University, Nagoya

Kambodja

Royal University of Phnom Penh

Kazakhstan

KIMEP University - Erasmus+ KA1

Kina

Peking University, BeijingFudan University, Shanghai

Zhejiang University, Hangzhou I Beihang University, Beijing

University of Hong Kong, Hong Kong l Chinese University of Hong Kong, Hong Kong

City University of Hong Kong, Hong Kong 

Korea

Seoul National University, Seoul l Korea University, Seoul l Yonsei University, Seoul

Sungkyunkwan University, Seoul l KAIST, Seoul och Daejeon

Ewha University, Seoul I Hanyang University, Seoul

Taiwan

National Taiwan University, Taipei

Singapore

National University of Singapore, Singapore l Nanyang Technological University, Singapore

Yale-NUS, Singapore

Malaysia

Universiti Sains Malaysia, Penang I University of Malaya, Kuala Lumpur

Thailand

Chulalongkorn University, Bangkok I Thammasat University, Bangkok

Vietnam