Student

Erasmus

Studier och praktik i Europa

Studera eller gör praktik inom Erasmusprogrammet.

Erasmus är ett europeiskt utbytesprogram som ger dig möjlighet att studera och praktisera i Europa. Erasmus är välkänt och meriterande hos arbetsgivare både i Sverige och utomlands. Ta chansen att ge dig ut i Europa!

Som Erasmusstudent läser du på en högskola eller ett universitet i ett annat europeiskt land i 3-12 månader, på samma villkor som de inhemska studenterna, dock utan att du behöver betala någon terminsavgift. Du får dessutom ett stipendium från Europeiska kommissionen. Du kan även välja att göra praktik inom Erasmus på ett företag eller organisation i Europa i 2-6 månader. Även då får du ett stipendium.

Läs mer om de två olika typerna av Erasmusutbyte här:  Erasmusstudier    Erasmuspraktik

Vilka länder deltar i Erasmusprogrammet?

Genom Erasmus kan du studera på högskolor/universitet och praktisera på företag och i organisationer i:
Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Makedonien, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovenien, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern och Österrike. Även vissa öar och andra områden utanför Europa som tillhör eller har koppling till EU godkänns (till exempel Réunion, Martinique, Azorerna, Grönland, Franska Polynesien och Aruba).

Schweiz deltog förut i programmet men har blivit uteslutet på obestämd tid.

För studier är ett huvudkrav att det finns ett avtal mellan ditt hemuniversitet och det utländska universitet som är aktuellt för dig.

Uppsala universitets Erasmuscharter går att se här.

Uppsala universitets Erasmus Policy Statement går att se här.

Du får stipendium

Både som student och som praktikant med Erasmus får du ett stipendium från Uppsala universitet. Stipendiet är ett bidrag som ska täcka merkostnader i samband med utlandsvistelsen, det är inte heltäckande. 

Villkor för deltagande i Erasmusprogrammet

Ansökan om utbytesplats för studier inom Erasmus gör du vid din institution eller vid Internationella kansliet. Om det är fler sökande än det finns platser görs ett urval. Du måste söka stipendiet minst 1 månad innan avresa. 

För att få delta i Erasmusprogrammet måste du vara registrerad som heltidsstudent vid Uppsala universitet vid ansökningstillfället samt ha för avsikt att ta ut examen vid Uppsala universitet. Du ska ha klarat minst 60 hp, vissa institutioner kräver mer, vid avresa. För doktorander som vill åka på Erasmusstudier och bedriva forskning gäller det att forskningen ingår i doktorandutbildningen. 

Alla studenter får åka på Erasmus studier och praktik i maximalt 12 månader (360 dagar) totalt inom varje utbildningsnivå (kandidat-, avancerad och doktorandnivå). Enligt regelverket räknas en månad som 30 dagar, vilket ger att en student kan få stipendium för max 360 dagar. Du kan åka hur många gånger du vill (förutsatt att du har fått en plats) och till hur många olika lärosäten du vill så länge det inte överstiger 12 månader (360 dagar) totalt. Minimiperioderna är 3 månader (90 dagar) för studier och 2 månader (60 dagar) för praktik. Institutionerna och värdlärosätena kan dock ha särskilda regler som gör att du måste vara på utbyte i minst en hel termin. Studenter som läser långa utbildningar utan nivåindelning, som till exempel läkarprogrammet, tillåts åka 24 månader totalt under hela utbildningen. Om du har varit på Erasmusutbyte förut, även genom andra lärosäten i Sverige eller i utlandet, räknas detta in i de 12 månaderna.

Språktester- och kurser online (OLS)

Alla studenter som åker på utbytesstudier eller praktik inom Erasmus måste göra två språktester, ett före utbytet och ett efter. Testerna görs online och är en obligatorisk del av utbytesstudierna/praktiken. En student som inte genomför språktest före utbytet är inte berättigad att åka på utbyte. En student som inte genomför språktest efter utbytet riskerar att inte få sista delen av stipendiet.

Studenterna testas i det språk som ska vara det huvudsakliga språket i undervisningen eller på praktikplatsen. Avsikten med testerna är att bedöma studenternas språknivå och hur den förbättrats under utbytet. Det är Internationella Kansliet som delar ut licenser till språktesterna.

Vid behov delas även licenser för online-språkkurser ut efter att testet har genomförts. Dessa online-kurser är frivilliga, men de studenter som påbörjat en online-kurs förväntas delta i den. Studenterna får inget extra stipendium för online-språkkurser, men det är en utmärkt möjlighet att förbättra språkkunskaperna. 

Testresultat under B2 genererar automatiskt en kurslicens, men det är frivilligt att påbörja kursen. 

Det är även möjligt för en student att få kurslicens i det lokala språket även om det inte är undervisnings- eller arbetsspråket. Om testresultatet för undervisningsspråk/arbetsspråk är högt och kurs ej bedöms nödvändig i det språket, kan studenten få kurslicens för det lokala språket istället.

Extra stöd för studenter med funktionshinder

Studenter med fysiska, psykiska och neuropsykiatriska funktionshinder kan få extra medel för merkostnader som uppstår i samband med Erasmusutbyte eller Erasmuspraktik. Ange detta i stipendieansökan så tar vi kontakt med dig.

Guidebok för utresande studenter

Erasmus Student Network (ESN) har kommit ut med en guidebok som kan vara till hjälp för utresande studenter.

Kontakt

Internationella kansliet
erasmus@uu.se

ERASMUS

Erasmusprogrammet har funnits sedan 1987 i lite olika skepnader. Från och med hösten 2014 ingår Erasmus utbyte och praktik i ett större ramprogram vid namn Erasmus+. Rutinerna och reglerna har ändrats i detta nya program jämfört med tidigare år.

Erasmus ger dig fördelar för resten av livet. En studie från hösten 2014 visar att chanserna att få arbete ökar dramatiskt för studenter som varit på Erasmusutbyte på studier eller praktik. Mer än 85 % av Erasmusdeltagarna förbättrar sina möjligheter att få jobb efteråt genom att utveckla sina personliga färdigheter såsom tolerans, självförtroende, problemlösning och beslutsamhet. Fem år efter examen är arbetslösheten 23 % lägre för Erasmusdeltagare än andra ungdomar.

Bland Erasmuspraktikanterna är det 1 av 10 som startar sitt eget företag, och långt fler än så som kan tänka sig att göra det. Och mer än en tredjedel av praktikanterna erbjuds arbete på praktikplatserna!

Erasmusutbytet har även en positiv verkan på det personliga planet, för de flesta Erasmusdeltagare något som verkar livet ut. Erasmusdeltagare är mer benägna att flytta utomlands än de som inte varit på utbyte, och det är även vanligare att de skaffar sig livspartners med annan nationalitet än sin egen. 27 % av Erasmusdeltagarna träffade sin livspartner under sitt utbyte. Vet ni att en miljon Erasmusbebisar har fötts sedan starten på Erasmus?

För att läsa mer om studien kan ni besöka Europeiska kommissionens sida.

Erasmusstudier

Erasmuspraktik

Några ord om Erasmus

Läs gärna våra Erasmusambassadörers egna ord om hur det är att vara utbytesstudent!