Student

Erasmuspraktik

Inom Erasmusprogrammet finns möjlighet att få ett stipendium för att göra praktik på ett företag, en organisation eller ett universitet i Europa. Du kan också använda stipendiet för att finansiera insamlandet av data till ett självständigt arbete (exjobb, C-, D- eller Masteruppsats). Här kan du läsa mer om hur du söker stipendiet och vilka regler som gäller.

Läs mer om  Erasmusprogrammet

För att kunna söka om Erasmuspraktik behöver följande villkor uppfyllas

  • Du ska studera med avsikt att ta ut en examen inom grund- eller forskarutbildning vid Uppsala Universitet
  • Du ska ha klarat universitetsstudier om minst 60 hp. 
  • Att du är registrerad vid Uppsala universitet vid ansökan. För studenter som åker på praktik efter examen ska ansökan inkomma innan sista kursen i examen har registrerats som färdig.
  • Att ha ordnat en praktikplats som godkänts av din institution (den ska vara relevant för din utbildning och framtida karriär) i något av de 33 länder som ingår i Erasmus+.
  • Att organisationen där praktiken sker är godkänd. Läs mer om detta i steg 2 i ansökningsguiden.
  • Att praktiken sker på heltid under en period på 60 till 360 dagar.

Ansökan är nu öppen fram till 31 januari.
Ansökan

Stipendiet

Stipendienivåer för praktik som avslutas före 31 maj 2018

Land Nationell stipendienivå (€/månad) (30 dagar) Nationell stipendienivå (€/dag)
Grupp 1*  525  17,50
Grupp 2* 465 15,50

Stipendienivåer för praktik som avslutas efter 31 maj 2018

Land Nationell stipendienivå (€/månad) (30 dagar) Nationell stipendienivå (€/dag)
Grupp 1*  615  20,50
Grupp 2* 510 17

*Grupp 1, programländer med högre levnadskostnader:
Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Lichtenstein, Norge, Storbritannien, Österrike
Grupp 2, programländer med lägre levnadskostnader:
Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Grekland, Island, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Makedonien, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern

Försäkring

Praktikanter som är registrerade på praktikkurs eller examensarbete i Uppdok omfattas av Kammarkollegiets försäkring Student UT. Praktikanter som åker utanför sitt ordinarie studieprogram och alltså inte får några poäng från Uppsala universitet, omfattas av Kammarkollegiets försäkring Student UT Samling.

Erasmuspraktik ansökningsguide

Ansökan för Erasmuspraktik är öppen fyra gånger per läsår

1-30 september
22 oktober - 22 november
1-31 januari
15 april - 15 maj

Under ansökningsperioden hittar du länken till onlineansökan på den här sidan.

1. Praktik eller uppsats/exjobb?
2. Att hitta praktikplats?
3. Hur söker jag?
4. Hur går urvalet till?
5. Före, under, efter praktiken?