Vanliga frågor om Erasmuspraktik

Vem är kontaktperson?
Den person som är ansvarig för din praktikperiod vid Uppsala universitet är din kontaktperson. Det kan till exempel vara en studievägledare eller handledare på kursen. Den personen är din kontakt för frågor om själva praktiken, som till exempel innehållet i praktiken, försäkringsärenden, trivsel eller förlängningar.

Om du åker utanför dina ordinarie studier har du ingen kontaktperson vid Uppsala universitet. Du förväntas då ta större ansvar själv. Du är dock fortfarande försäkrad av Uppsala universitet. Frågor om stipendiet skickas till Erasmusadministratören på Internationella kansliet: erasmus@uu.se

Kan man förlänga sin praktikperiod?
Du kan få maximalt 12 månaders stipendium per utbildningsnivå (kandidatnivå, avancerad nivå och doktorandnivå) för praktik. Om praktiken initialt var kortare än 12 månader går det bra att förlänga, förutsatt att det är okej för din kontaktperson vid Uppsala universitet och din praktikplats. För att förlänga stipendiet ska du höra av dig till erasmus@uu.se.

Vad händer om man förkortar sin period eller åker hem i förtid?
Om den faktiska perioden är kortare än den period som du angav i stipendieansökan blir du återbetalningsskyldig för den överskjutande delen. Det regleras efter att du har lämnat in den bekräftelseblankett (Traineeship Certificate) som din handledare vid det företag/den organisation du gör praktik på ska skriva under i slutet av praktikperioden. Om du åker hem innan 2 månader har gått blir du återbetalningsskyldig för hela stipendiebeloppet. Hör av dig till erasmus@uu.se ifall detta skulle hända. 

Vad menas med praktikperiod?
Praktikperioden är den tid då du är på plats och arbetar i värdlandet. Distansarbete och semester kan inte räknas med i praktikperioden. Juluppehåll eller andra uppehåll då alla på arbetsplatsen är lediga kan räknas med förutsatt att du återupptar arbetet efter uppehållet. 

När kommer pengarna?
Förutsatt att du har lämnat in en fullständig ansökan med korrekta uppgifter kommer första utbetalningen i samband med att praktiken börjar. Det går inte att säga exakt när pengarna kommer eftersom det tar olika lång tid för olika banker att hantera överföringen.

Får man åka flera gånger inom Erasmusprogrammet?
Antalet praktikstipendier är begränsat så personer som inte har deltagit i praktik tidigare prioriteras. Men ifall det finns medel kvar kan du åka flera gånger (2-12 månader varje praktikperiod). Tillsammans får inte Erasmuspraktik och Erasmusstudier överstiga 12 månader per utbildningsnivå. Om du har varit på Erasmusutbyte förut, även genom andra lärosäten i Sverige eller i utlandet, räknas detta in i de 12 månaderna.