2. Att hitta praktikplats?

Du måste själv, med hjälp av din institution, hitta en lämplig praktikplats innan du ansöker om ett stipendium. Institutionerna har breda kontaktnät via forskningssamarbeten, nätverk och utbytesavtal men du kan förstås också själv ta kontakt med ett företag eller en organisation som du är intresserad av. Stora företag och organisationer utlyser ofta ”Internships/Traineeships/Student Projects” på sina webbplatser och det finns flera sökdatabaser som du kan använda dig av.  Du kan till exempel leta efter praktikplatser på studera.nuerasmusintern.orgErasmus Internships & PlacementsGo Overseas och Praxis.

Det finns några organisationer som inte är godkända för Erasmuspraktik:

  • EU-institutioner och andra EU-organ . De politiska partiernas kanslier vid EU-parlamentet räknas dock inte som en del av EU-parlamentet och är därför berättigade värdar.
  • Organisationer som hanterar EU program, t.ex. nationella kontor för Erasmus+ som Universitets- och högskolerådet (för att undvika möjliga intressekonflikter och/eller dubbel finansiering).
  • Lärosäten som huvudsakligen finansieras av EU-medel, t.ex. European University Institute (Italien) och College of Europe (Belgien och Polen).

3. Hur söker jag?